Inleiding

Onze plannen zijn ambitieus. We hebben ze doorberekend en ze zijn financieel haalbaar. We kunnen het alleen niet in ons eentje. Om dit alles te realiseren hebben we onze bewoners, gemeenten en andere bondgenoten nodig: samen kom je verder. We willen bewuster en beter samenwerken. Bovendien mag je ons altijd aanspreken op onze verantwoordelijkheden. Dat doen we ook bij de ander. Ons doel is om het op alle fronten (nog) beter te doen voor onze bewoners. Kortom: om samen wonen te laten leven, is er werk aan de winkel. Nu en in de toekomst.