In 2035 hebben we in onze wijken een overvloed aan hernieuwbare engerie

In onze energierijke regio wekken wij in 2035 in onze wijken een overvloed aan hernieuwbare energie op. Hiervan laten we bewoners meeprofiteren. Wij beperken onze energie behoefte en verplaatsen ons schoon & uitstootvrij. Dit vragen wij ook van onze partners. Zo houden we wonen gezond, comfortabel en betaalbaar voor iedereen. Vanaf 2014 zet Area zich in om bewust stappen te maken in het bereiken van dit toekomstbeeld. In 2018 realiseren we een gemiddeld label B voor al onze woningen. Hiermee lopen we twee jaar vooruit op de gestelde deadline. Dit hebben we onder andere gerealiseerd door inzet van onze isolatieprojecten, zonnepaneelprojecten en energiecoaches.

Zonnepanelen

Tussen 2018 en 2021 legt Area op zoveel mogelijk woningen zonnepanelen zonder huurverhoging door te voeren. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. Daarnaast staat bij Area duurzaamheid hoog in het vaandel. Area kiest er voor om kosteloos wijkgericht zonnepanelen te leggen. Je leest hier meer over de duurzaamheidsambitie van Area.

We bekijken eerst of een woning geschikt is. De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van een dak. 6 Zonnepanelen leveren al snel gemiddeld 1200 kWh per jaar op, dat is circa € 240 per jaar. Bij 9 panelen leveren de panelen circa 1800 kWh per jaar op, dat is circa € 360 per jaar. In een enkel geval zal blijken dat het dak minder of niet geschikt is voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld als er teveel schaduw op valt.

Bewoners krijgen van ons een persoonlijke brief met een antwoordkaart wanneer de woning aan de beurt is voor de zonnepanelen. In deze brief leggen we exact uit wat er moet gebeuren om de panelen optimaal hun werk te laten doen. Wanneer je bericht hebt ontvangen dat je in aanmerking komt voor het laten plaatsen van zonnepanelen, meld je je hiervoor eenvoudig digitaal aan. Ook kun je je deelname bevestigen door de antwoordkaart ingevuld terug te zenden naar Area. Tenten Solar zal vervolgens de panelen leggen.

Bij technische vragen of defecten aan de zonnepanelen, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met Tenten Solar via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.

Bekijk hier onze instructievideo over zonnepanelen.