Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurwoning Veghel

Een passende huurwoning in Veghelen omstreken

Een huis huren in Veghel via Area

Als jij op zoek bent naareen sociale huurwoning in Veghel, dan kanAreaje daarbij uitstekend van dienstzijn. In onsaanbod van ruim 8.000 woningen in deregio Veghelen Uden hebbenwij woningen en appartementen te huur voor starters, huurders meteen laag inkomen, vergunninghoudersen voor mensenmeteen beperking. Omdat de huurprijs van eenwoning natuurlijk goed moet passen bij je gezinsgrootteen het gezamenlijk inkomen, wijzenwe bij Areaalle huurwoningen passend toe.

Goedkoopwonen in een aangename en vertrouwde omgeving

Bij Area vindenwe het belangrijk dateen huurwoning inVeghel volledig aansluit bij jouwwoonwensen. Ofje nu een ruimeeengezinswoning, of een aangepaste woning nodig hebt. We willen namelijk graag dat onze huurderszich echt thuis voelen. Daaromonderhoudenwe onze huurhuizen Veghel optimaalen voerenweregelmatig grootschaligerenovaties uit. Daarnaast bouwenwij op duurzame wijze nieuwe woningen en wooncomplexen voor onze huurders. Zo creërenwelevendige, sociale wijkenwaar het vooralle bewoners goed toeven is. In Veghel vind je onze woningen onderanderein desfeervolle Bloemenwijk, de Oranjewijk, 't Ven en in het gezelligestadscentrum.

Vind jouwnieuwe huurhuis in Meierijstad

Als je graag in Veghel, Schijndel ofSint-Oedenrode wilt (blijven) wonen, schrijfje dan snelin bij Areaen ontdek de mogelijkheden die wijaan onze huurders te bieden hebben. Zo willenwij bijvoorbeeld de doorstroming voor onze oudere huurdersextraaantrekkelijk maken. Daarom ondersteunenwij 55-plussers, die vanuiteen eengezinswoning naareen kleinere woningwillen verhuizen, op verschillende manieren. Bekijk ons complete woningaanbod op onshuiz.nl, of neemcontactmet ons op als je vragen hebt over het huren van eenwoning in Veghel.