Huurovereenkomst

Als je een woning of andere ruimte van ons huurt, teken je een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan onder andere het gehuurde, de namen van de huurders, de huurprijs, het moment van huurbetaling en de geldende huurvoorwaarden (rechten en plichten voor jou als huurder en voor ons als verhuurder).

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Wat is de minimale huurperiode als ik een woning wil huren?

Algemeen

Huur je een woning met een kale huurprijs tot € 752,33 (kale huur, dus exclusief servicekosten), dan geldt er geen minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal één maand. 

Huur je een vrije sector woning, dus een woning met een huurprijs boven € 752,33 (kale huur, dus exclusief servicekosten), Dan ga je een huurovereenkomst aan met Area voor minimaal één jaar. Wil je na dit jaar de huur opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van één maand.

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Algemeen

Een huurcontract kan in twee gevallen geliberaliseerd zijn:

1. Als je op of na 1 juli 1994 zelfstandige woonruimte bent gaan huren met een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens. Deze grens wordt ieder jaar aangepast;
2. Als je huurder bent van zelfstandige woonruimte die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens.

De bedoe­ling van liberalisatie van de huurprijs is duurdere huur­wo­ningen vrij te geven, zodat niet het puntenstelsel maar de ‘markt’ (populariteit, ligging) bepalend is voor de huurprijs.

Meer informatie vind je bij de Woonbond.

Ik wil een eigen bedrijf beginnen in mijn huurwoning. Wat moet ik doen?

Algemeen

 Als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u ons vragen om een bedrijf aan huis te starten:

1. Het bedrijf moet voldoen aan de lokaal geldende gemeentelijke voorwaarden.
2. Area sluit detailhandel uit.
3. Los van de eisen van de gemeente moet er een schriftelijke aanvraag bij Area worden gedaan waaruit blijkt wat de aard en omvang van het   bedrijf is.
4. De woonfunctie blijft behouden.
5. Het aantal vierkante meters dat een bedrijf aan de woonbestemming onttrekt, beslaat niet meer dan 1/3 van de vloeroppervlakte van de       woning.
6. Degene die het bedrijf uitoefent is huurder van de woning en woont er zelf.
7. Er werkt geen ander personeel.
8. Er worden geen, of zeer beperkt, klanten aan huis ontvangen (in ieder geval geen verkeer aantrekkende werking).
9. Het uitgangspunt is dat voor de uitoefening van het bedrijf de woning niet verbouwd hoeft te worden.
10. Als aanpassingen in het vastgoed gewenst zijn, dan moet u hier een ZAV aanvraag voor indienen waarop Area akkoord moet geven.
11. Er is geen overlast te verwachten voor buren en buurt.
12. Als er wel overlast is, wordt het houden van het bedrijf aan huis gestaakt.
13. Als Area aan de woning, of in de directe woonomgeving werkzaamheden moet uitvoeren dan werkt de huurder mee. De huurder kan geen schadevergoeding of vermindering van de huur vragen. Eventuele schade van huurder als gevolg van het al dan niet tijdelijk moeten staken van zijn bedrijf is voor rekening van de huurder.
14. Area kan te allen tijde nieuwe voorwaarden stellen aan het houden van een bedrijf aan huis.

Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, stuur je een aanvraag met daarbij een duidelijke omschrijving van je ondernemingsplan en de goedkeuring van de gemeente digitaal via Mijn Vraag of schriftelijk naar Area, Postbus 548, 5400 AM Uden. Je aanvraag wordt binnen 3 weken schriftelijk beantwoord.

Wanneer kan de bewoner de woning betrekken na het accepteren van de woning?

Algemeen

Dit bespreekt de medewerker van Area met je. 

Ik ben het niet eens met het aantal punten van mijn woningwaardering. Wat nu?

Algemeen

Je kunt dit aan ons doorgeven. Geef hierbij duidelijk aan welke punten volgens jou niet kloppen en om welk adres het gaat. Wij nemen het bezwaar in behandeling en je ontvangt van ons een reactie. Ben je het niet eens met onze toelichting dan kun je naar de huurcommissie stappen. (Website van de Huurcommissie)
Zij doen dan een onafhankelijk onderzoek naar het puntenaantal. Ben je ervan bewust dat je tot de uitspraak van de Huurcommissie de huidige huur blijft betalen. Pas na uitspraak van de Huurcommissie wordt deze mogelijk aangepast.

Moet ik een borg betalen bij aanvang van de huurovereenkomst?

Algemeen

Wanneer je een sociale woning huurt van Area, betaal je geen borg. 

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

Algemeen

De WOZ-waarde van jouw woning kun je zelf opzoeken op het WOZ-waardeloket

Ik wil graag weten hoe mijn woningwaardering is opgebouwd. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je mag de woningwaardering op vragen via Mijn Vraag. Vermeld duidelijk je adres.

Staan mijn partner en ik allebei op de huurovereenkomst?

Algemeen

Je kunt dit zien op de huurovereenkomst die je met Area bent aangegaan. Als je na ingangsdatum een wijziging hebt aangevraagd, heb je daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen. Indien dit niet bij Area bekend is, maar je bent wel (aantoonbaar) gehuwd of je hebt een geregistreerd partnerschap, dan ben je van rechtswege automatisch medecontractant. Dit hoeft dan niet op de huurovereenkomst te staan. 

Hoe hoog is mijn huidige huur?

Algemeen

Je kunt dit nakijken in je huurdersportaal. Lukt dit niet, stel je vraag dan via Mijn Vraag

Wat houdt de streefhuur in?

Algemeen

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Kan ik de naastgelegen grond van mijn woning huren?

Algemeen

Nee, dit is niet mogelijk. 

De vorige huurder staat nog op mijn adres ingeschreven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wanneer er nog iemand anders of een vorige huurder ingeschreven staat op jouw adres, kun je dit aangeven bij de gemeente.
Het gaat namelijk om een inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) en dat loopt niet via Area.
Hiervoor neem je contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0413-281911 (Maashorst) of 14-0413 (Meierijstad).

In Nederland is het zo geregeld dat je je moet inschrijven op je nieuwe adres en dan pas vervalt automatisch je inschrijving op het andere adres. De gemeente kan dit niet wijzigen. Wel kunnen ze op verzoek iemand in onderzoek zetten.

Waar kan ik de meterstanden vinden die ik moet doorgeven als ik mij aanmeld bij een waterleverancier?

Algemeen

De watermeter zit meestal daar waar de waterleiding je huis binnenkomt, dit noemen we de hoofdaansluiting. Dit is vaak de meterkast waar ook de elektriciteit- en gasmeter zich bevinden. Afhankelijk van de woning, kun je de watermeter ook op een van de volgende plekken vinden:

  • In een put achter de voordeur,
  • Onder een kruipluik,
  • In een kelder,
  • In een meterput in de tuin,
  • In de toiletruimte,
  • In de centrale ruimte.

Ik wil de beginnota betalen. Hoe kan ik dit doen?

Algemeen

Je kunt het bedrag overmaken naar de rekening van Area NL63 RABO 0123 3556 64 onder vermelding van "beginnota adres". Zorg altijd dat je een bewijs van betaling bij je hebt bij de sleuteluitreiking. Natuurlijk mag je ook de beginnota bij ons op kantoor per pin betalen, wanneer je de sleutel komt ophalen.

Ik wil uitleg over de werking van de warmtepomp in mijn woning. Hoe kan ik dit aanvragen?

Algemeen

Wanneer de woning aan je is opgeleverd, krijg je, indien gewenst, uitleg over de verwarming/warmtepomp.
Wanneer je deze uitleg graag wilt ontvangen, kun je dit tijdens de overdracht aangeven bij de woonmakelaar. Hij of zij geeft dit dan door aan de juiste persoon binnen Area. 
Bij nieuwbouw is het aan de aannemer van het nieuwbouwproject om de juiste handleiding voor de werking van de warmtepomp aan te leveren .

Voldoet mijn woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

Algemeen

In het verleden heeft Area het Politie Keurmerk aangevraagd voor een groot deel van haar woningen. Dit keurmerk verloopt na 10 jaar. En wordt dan niet opnieuw verlengd. Area streeft ernaar om zoveel mogelijk aan de eisen te voldoen, vooral op het gebied van hang- en sluitwerk, maar er wordt geen officieel keurmerk meer afgegeven.

Daarnaast streven we er naar om de woningen bij nieuwbouw aan dit keurmerk te voldoen, maar verstrekken we ook geen certificaten meer. Dit omdat niet alleen de woning, maar ook de bereikbaarheid, verlichting, brandgang, etc. etc. mee wegen om het certificaat te verkrijgen.

Ik ga ergens anders wonen. Mag ik mijn huurwoning aanhouden?

Algemeen

Nee, dat mag niet. In het huurcontract staat dat jij de huurwoning als hoofdverblijfplaats moet hebben.

Wie heeft recht op de woning bij een scheiding?

Algemeen

Indien jullie er samen niet uikomen, wordt dit bepaald door de rechter.

De tenaamstelling is niet goed. Ik wil dat graag aangepast hebben. Wat moet ik doen?

Algemeen

Gaat het om een schrijffout in de achternaam? Of wil je de achternaam van de medehuurder wijzigen, bv bij een huwelijk?  Dan hoef je dit alleen te melden via Mijn Vraag. Stuur hierbij een kopie van het paspoort of ID bewijs mee als bijlage of het document waarop staat dat je gehuwd bent. 

Kan ik een kopie ontvangen van mijn huurcontract?

Algemeen

Ja, dit kunnen we je toesturen. Je vraagt een kopie van het huurcontract aan via Mijn Vraag. Geef hierbij duidelijk je adres en naam aan. 

Mag ik iemand machtigen om het huurcontract te ondertekenen?

Algemeen

Ja, je mag iemand schriftelijk volmacht geven om de huurovereenkomst namens jou te ondertekenen.

Ik heb een vraag over mijn gebruikersovereenkomst. Wat moet ik doen?

Algemeen

Stuur je vraag naar ons via Mijn Vraag.