Verandering woonsituatie

Wijzigt je woonsituatie? Geef dit dan altijd aan ons door. Je rechten en plichten kunnen dan namelijk ook veranderen. Voor sommige wijzigingen heb je toestemming nodig. Andere wijzigingen mag je aan ons doorgeven.

Veel gevraagd over Verandering woonsituatie

Welke gegevens zijn nodig om medehuurderschap aan te vragen?

Je vult een aanvraagformulier medehuurder in met documenten die aantonen dat jullie minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame relatie hebben. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract bij ons in te leveren en een uittreksel van basisregistratie personen (BRP, hierop staan de namen en geboortedata van de inwonende personen) van de gemeente. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner volgens de wet automatisch medehuurder. Je moet wel een bewijs aanleveren, kopie trouwakte, trouwboekje of een kopie van geregistreerd partnerschap. Verder lever je een kopie van de legitimatie van de persoon die medehuurder wil worden in.
Ook een huwelijksakte uit het buitenland is rechtsgeldig.

Kan ik de huur van een vrije sector woning waarbij geen huurtoeslag mogelijk is eenzijdig opzeggen?

Je kunt de huur eenzijdig opzeggen, mits de achterblijvende huurder de huur van de woning kan betalen. Het is namelijk niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen voor een vrije sector woning. Je kunt hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging gebruiken.

Lever dit formulier bij Area aan, samen met een bewijs van de inkomsten van de laatste drie maanden van de achterblijvende bewoner.

Wij beoordelen en toetsen of de achterblijvende bewoner de huur kan betalen. Onze uitspraak hierover is bindend. 

Ik wil de huur eenzijdig opzeggen. Hoe doe ik dit?

Je kunt hier het formulier eenzijdige huuropzegging downloaden waarmee je de huur eenzijdig kunt opzeggen. Deze moet door beide partners worden ondertekend en naar Area worden opgestuurd. Wij beantwoorden je aanvraag zo snel mogelijk. 

Wanneer je gaat scheiden, beslist de rechter wie van de partners de woning mag blijven huren. Dit geldt ook als jullie geregistreerd partnerschap hebben, soms staat het ook in een samenlevingsovereenkomst. Area kan in deze situaties nooit de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Kunnen kinderen ook medehuurder worden?

In de meeste gevallen niet omdat een kind/ouder relatie eindig is.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Ja, dit kun je doen door een verzoek tot inwoning in te dienen. 

Let op: een wijziging in de huishoudsamenstelling binnen jouw woning kan consequenties hebben. Bijvoorbeeld: je huurtoeslag kan wijzigen of zelfs vervallen wanneer er iemand bij je komt inwonen, wanneer hij of zij ook een inkomen heeft. Ook kan dit van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.

Hoelang duurt het voordat mijn verzoek tot inwoning is beoordeeld?

Binnen 2 weken krijg je van ons bericht over je verzoek.

Wanneer kan ik medehuurder worden?

Samenwonen
Om voor medehuurderschap in aanmerking te komen moet je samenwonen met de huurder. Jullie moeten allebei het hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben. Je toont aan dat je minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert door middel van een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat je de intentie hebt om voor lange tijd samen te wonen. De samenwoning mag niet van aflopende aard zijn.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap
Ben je getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan is het aanleveren van een kopie van de akte voldoende. Ook een huwelijksakte uit het buitenland is rechtsgeldig.

Mantelzorg
Om medehuurder te kunnen worden, geldt de eis dat de mantelzorger en de zorgbehoevende minimaal twee jaar samenwonen en een duurzame gezamenlijke huishouding voeren. Wie aan die eis voldoet, kan schriftelijk een verzoek tot medehuur indienen bij Area. Als Area toestemming geeft, krijgt de mantelzorger dezelfde rechten en plichten als de huurder. Ook kan de medehuurder de huur voortzetten als de oorspronkelijke bewoner de woning verlaat of overlijdt. 
Bij ouders en volwassen, inwonende kinderen ligt het lastiger. Als een kind medehuurder wil worden bij een van de ouders, lukt dat meestal niet. Er is in principe geen duurzame gezamenlijke huishouding. Uitgangspunt is dat kinderen op termijn het ouderlijk huis zullen verlaten.
Voor een kind dat vanwege mantelzorg weer in het ouderlijk huis wil wonen, is het helemaal lastig: sledhts in uitzonderlijke situaties is het mogelijk om medehuurder te worden, omdat een duurzaam gezamenlijk huishouden ontbreekt. 

Je vraagt schriftelijk medehuurschap aan met het aanvraagformulier medehuurder.

Let op: een wijziging in de huishoudsamenstelling binnen jouw woning kan consequenties hebben. Bijvoorbeeld: je huurtoeslag kan wijzigen of zelfs vervallen wanneer er iemand bij je komt inwonen, wanneer hij of zij ook een inkomen heeft. Ook kan dit van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.

Ik wil graag kamers in mijn woning verhuren. Mag dat?

Nee, het onderverhuren van een huurwoning van Area is niet toegestaan.

Ik ben vorig jaar getrouwd en ging ervan uit dat ik automatisch op het huurcontract kom. Is dat zo?

Het klopt dat je wettelijk gezien medehuurder bent. Wanneer je een kopie van de trouwakte verstuurt via Mijn Vraag, dan word je ook als medehuurder in het systeem opgenomen.

Wij gaan scheiden. Mijn partner wil in de woning blijven wonen, kan dat?

Ja, als je het samen eens bent kan degene die vertrekt een eenzijdige huuropzegging doen. Het huurcontract moet wel op allebei jullie namen staan of je moet getrouwd zijn. Wij bevestigen het schriftelijk aan beide partijen. Als je het samen niet eens bent over wie er in de woning achterblijft, dan wacht je op de uitspraak van de rechter.

Je kunt hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging gebruiken.

Mag iemand op mijn huis passen als ik tijdelijk in het buitenland ben?

Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Dit heet huisbewaring. Neem hierover contact met ons op via Mijn Vraag.

Ik heb toestemming gekregen voor inwoning. Wat gebeurt er als de hoofdhuurder komt te overlijden?

Als je geen medehuurder van de woning bent, moet je in de meeste gevallen de woning verlaten. Voor inwonende kinderen bekijkt Area in sommige gevallen of maatwerk noodzakelijk is. Hier zijn wel regels aan verbonden. Neem contact op met Area als je zelf in een dergelijke situatie verkeert.

Ik ben huurder van Area en wil iemand bij mij laten inwonen. Kan dit?

Ja hoor, dit is mogelijk. Je moet dit wel vooraf bij ons aanvragen.
Hiervoor kun je een verzoek tot inwoning invullen.
Dit formulier  vul je volledig in, samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de inwonende. Je kunt het sturen naar info@areawonen.nl.

Let op: een wijziging in de huishoudsamenstelling binnen jouw woning kan consequenties hebben. Bijvoorbeeld: je huurtoeslag kan wijzigen of zelfs vervallen wanneer er iemand bij je komt inwonen, wanneer hij of zij ook een inkomen heeft. Ook kan dit van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging.

Mijn medebewoner heeft de woning verlaten of is dit van plan. Wat moet ik doen?

Inwoner of medebewoner
Als inwoner of medebewoner heb je niet de rechten zoals een huurder ofwel contractant die heeft. Je hebt namelijk geen huurovereenkomst getekend. Wanneer een medebewoner of inwoner vertrekt, geef deze wijziging dan door aan Area.
Deze persoon moet zichzelf wel laten inschrijven bij de gemeente op het nieuwe adres.

Medehuurder of medecontractant
Ben je een medehuurder, ofwel medecontractant? En staat jouw naam ook op de huurovereenkomst? Dan moet je zelf de huur eenzijdig opzeggen. Hiervoor kun je een eenzijdig huuropzeggingsformulier invullen. 
Dit formulier wordt door beide huurders ondertekend. De huurovereenkomst loopt dan door met de andere huurder die op de huurovereenkomst vermeld is.
Je kunt hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging gebruiken.

Verhuizing naar een verpleeghuis

Eenzijdige huuropzegging geldt ook voor situaties waar één van de bewoners tijdelijk of definitief elders gaat wonen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis.