Betalingsregeling

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kun je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar jouw persoonlijke en  financiële situatie. Dus wacht niet tot het niet meer gaat, maar neem contact met ons op. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je blijft natuurlijk verplicht het volledige bedrag aan ons te betalen.

Veel gevraagd over Betalingsregeling

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de eigen bijdrage in geval van renovatie?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de huur van mijn garage?

Algemeen

Nee, Area biedt geen betalingsregelingen aan voor de huur van garages en parkeerplaatsen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Algemeen

Indien je door omstandigheden jouw huur niet kunt betalen, dan neem je hierover contact met ons op om af te spreken hoe je de (maand) achterstand (in bijvoorbeeld 3 keer) kunt betalen. Dit noemen we een betalingsregeling. Naast het aflossen van de betalingsregeling, is het verplicht om ook de lopende huur te blijven betalen. Als je de lopende huur of de betalingregeling verzuimt te betalen, dan zal Area een deurwaarder inschakelen. Area brengt geen extra kosten voor een betalingsregeling in rekening.

Let op: Het is niet mogelijk om een betalingsregeling te treffen indien:

  • Bewoner nog geen jaar via Area de woning huurt
  • Er een deurwaarderszaak loopt
  • Er nog een regeling loopt óf de laatste termijn van de vorige regeling is korter dan een jaar geleden betaald. 

    Je verzoek tot een betalingsregeling dien je hier in.

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de afrekening servicekosten en nutsvoorzieningen?

Algemeen

Ja, dat kan.

Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht, we bekijken dan met jou of en welke betalingsregeling we je eventueel kunnen aanbieden. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via Mijn Vraag.

Ik heb een betalingsregeling getroffen, krijg ik hiervoor een factuur?

Algemeen

Ja, in principe ontvang je maandelijks een factuur. Maar het is een service: heb je geen factuur ontvangen, dan moet je zelf het bedrag overmaken via internetbankieren naar NL63 RABO 0123 3556 64 onder vermelding van je adresgegevens.

Helaas zijn deelbetalingen nog niet mogelijk in ons huurdersportaal.

Ik heb een brief ontvangen dat mijn betalingsregeling is ingetrokken. Waarom is dat gedaan? Wat moet ik nu doen?

Algemeen

De betalingsregeling wordt ingetrokken als je de betalingsregeling niet nakomt of de maandelijkse huur niet voor de eerste van die maand betaalt.

Het openstaande bedrag moet nu in een keer overgemaakt worden aan Area. 

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Algemeen

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. 

Let op: Het is niet mogelijk om een betalingsregeling te treffen indien:

  • Bewoner nog geen jaar via Area de woning huurt
  • Er een deurwaarderszaak loopt
  • Er nog een regeling loopt óf de laatste termijn van de vorige regeling is korter dan een jaar geleden betaald. 

Je verzoek tot een betalingsregeling dien je hier in.

Ik heb een vraag over de (lopende) betalingsregeling?

Algemeen

Neem hiervoor contact met ons op via Mijn Vraag.

Ik kan de betalingsregeling niet nakomen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Wat vervelend voor je. Neem contact met ons op via Mijn Vraag.

Kan ik nogmaals een betalingsregeling krijgen? Ik heb al eens een regeling gehad.

Algemeen

Heb je binnen het afgelopen jaar al een betalingsregeling gehad? Dan is het niet mogelijk om een nieuwe betaalafspraak te maken.

Heb je hier toch een vraag over? Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht. Neem contact met ons op via Mijn Vraag.