Brand- of stormschade

Jouw woning is door ons verzekerd tegen schade door storm en brand. Alle schade moet zo spoedig mogelijk aan ons gemeld worden. Als huurder moet je de kans op dit soort schade zo klein mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door bij storm ramen en deuren te sluiten. Probeer bij brand- of stormschade altijd eerste zelf zoveel mogelijk noodvoorzieningen te treffen, zodat vervolgschade aan jouw of onze eigendommen beperkt blijft. Bijvoorbeeld het plaatsen van een emmer bij lekkage. 

Veel gevraagd over Brand- of stormschade

Door de storm heb ik schade aan mijn zonwering. Wat moet ik doen?

Bij stormschade brengen wij de kosten bij jou in rekening. Vanaf windkracht 3 kan het zonweringssysteem schade oplopen en mag dan niet gebruikt worden. De onderaannemer die Area voor het herstel inschakelt bepaalt of het stormschade is.  

Ik huur een woning van Area. Welke verzekeringen moet ik afsluiten?

Inboedelverzekering
Ja, je dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Door schade aan de opstal kan er ook schade ontstaan aan je inboedel, bijvoorbeeld door een lekkage. Natuurlijk dien je schade aan de opstal zo spoedig mogelijk te melden zodat we dat zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Ook schade aan vloeren, schilderwerk van muren en raambekleding als gevolg van bijvoorbeeld een lekkage kun je doorgaans verhalen op je inboedelverzekering.  

Brandverzekering
Nee, deze verzekering is niet nodig. Een brandverzekering is een opstalverzekering en deze valt onder Area.

Ik heb (gevolg)schade aan mijn woning. Wat moet ik doen?

Voor schade aan de inboedel kun je terecht bij je eigen inboedelverzekering. Hieronder wordt ook de schade aan uw vloer- en wandafwerking bedoeld. Wanden worden door Area weer behangklaar opgeleverd Het opnieuw aanbrengen van behang, schilderwerk, of stucwerk dient u bij uw eigen inboedelverzekering te melden.

Schade aan de opstal geef je aan ons door via Mijn Vraag. Het is fijn wanneer je als bijlage foto's kunt toevoegen. Bij spoedgevallen: 0413-388044

Ik heb een vraag over de brandveiligheid van het complex.

Alle complexen met appartementen zijn door Area geinventariseerd en de verbetermaatregelen zijn uitgevoerd.
Vanaf 1 maart 2021 is Herlings Electrotechniek in opdracht van Area gestart met het aanbrengen van rookmelders in alle grondgebonden woningen (rijwoningen, patiowoningen etc.) Voor het einde van 2022 zijn alle woningen van Area voorzien van een rookmelder.
De maatregelen zorgen ervoor dat de gevolgen van brand zoveel mogelijk beperkt blijven tot het appartement of de woning dat brandt en dat de overige bewoners op tijd en veilig kunnen vluchten.
Veilig vluchten houdt in dat je niet door de rook hoeft te lopen. Rook maakt namelijk meer slachtoffers dan het vuur.
Hiervoor zijn er in alle appartementen rookmelders aangebracht en zorgen we er voor dat de zogenoemde brandscheidingen tussen de woningen, en tussen de woning en de gangen op orde zijn en blijven.

Controle/onderhoud van de brandblussers
In het appartementencomplex waar je woont kunnen brandblussers hangen die eigendom zijn van Area. Deze brandblussers moeten periodiek onderhouden worden, hiervoor heeft Area een onderhoudscontract met de firma Kling Brandbeveiliging.

Op de brandblussers zit een gele sticker waarop te zien is wanneer de blusser voor de laatste keer onderhoud heeft gehad. Daarnaast is op deze sticker te zien wanneer de volgende onderhoudsbeurt gepland staat.

Volgens de NEN 2559 norm moeten brandblussers 1x per jaar gecontroleerd worden door Kling, dit is dan ook te zien op de gele sticker. Is de brandblusser bijvoorbeeld in juli 2020 onderhouden dan zal op de sticker staan dat de volgende onderhoudsbeurt in juli 2021 moet plaatsvinden.

Belangrijk: 
Wanneer je medicinale zuurstof gebruikt, wordt er automatisch een sticker meegeleverd door de leverancier. Zorg ervoor dat deze sticker duidelijk zichtbaar is bij je voordeur, zodat hulpdiensten weten dat er medicinale zuurstof in de woning aanwezig is. 

Mochten wij u tijdens de controle niet thuis aantreffen, dan schuiven we de controle door naar de volgende geplande controle. Het is niet mogelijk om een tijdsafspraak voor deze controle te maken.
De controle duurt circa 15 minuten per appartement. Daarnaast voert Area deze controle met enige regelmaat uit.

Ik heb brandschade in de woning. Wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door via 0413-388044. Afhankelijk van de schade worden de vervolgstappen met je afgesproken. 

Ook buiten kantooruren word je telefonisch verder geholpen.

Mijn zonnepanelen hebben schade of zijn vies. Voor wie is het herstel?

Schade
De zonnepanelen zijn eigendom van Area. Herstel door schade aan zonnepanelen is dus ook voor Area en zal via de gebruikelijke weg gemeld moeten worden aan Tenten Solar} via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.. Als de schade aan jezelf te wijten is, dan zijn de reparatiekosten voor jou.

Onderhoud
Zonnepanelen hebben in principe geen onderhoud nodig. Zijn de zonnepanelen vervuild? Regen spoelt ze schoon. Enkel bij ernstige vervuiling zoals vogelnestjes, forse opstapeling van stuifmeel of blad - langdurig vastzittend - is schoonmaak noodzakelijk. 

Schoonmaken panelen op platte daken:
De inspectie vervuiling zonnepanelen op de platte daken van de individuele woningen worden meegenomen tijdens de inspectie van de platte daken door UDO. UDO komt elke drie tot vijf jaar op de platte daken en inspecteert en rapporteert de vervuiling. Bij vervuiling worden de panelen ingepland voor reiniging. De  PV op platte daken vervuilt het eerst omdat die het meest vlak liggen.

Het zelf schoonmaken van zonnepanelen is wel toegestaan mits dit veilig gebeurd:

* Veiligheidstip: zet voordat je de panelen schoonmaakt de omvormer uit en kom niet aan de bekabeling. Panelen zijn gemaakt     om tegen water te kunnen, maar dit is het meest veilig voor jezelf.
* Nooit over de panelen lopen of er op leunen.
* Maak ze schoon in het voorjaar, liefst nog vóór mei, omdat de zonnepanelen vanaf die maand flink veel energie opwekken. Er       is dan namelijk voldoende zon, maar het is nog niet te warm.
* Gebruik gewoon lauw water en een spons.
   Sommige schoonmaakmiddelen zijn agressief waardoor de coating van de zonnepanelen aangetast wordt en de panelen             minder op gaan leveren. Gebruik daarom géén schoonmaakmiddelen, géén schuurspons, géén hogedrukspuit en géén harde       borstel.
* Gebruik bij het schoonmaken van zonnepanelen in plaats van kraanwater gedestilleerd of demi water. Vuil hecht zich daar           minder makkelijk aan omdat er geen kalk inzit. 

Vogelnest onder zonnepanelen:

Area voert geen verdere werkzaamheden uit om het nest te verwijderen, ook plaatst Area geen roosters om dit te voorkomen. De eventuele aanwezigheid van vogelnestjes onder een zonnepaneel is niet van invloed op de brandveiligheid van de panelen. Ze kunnen gewoon blijven zitten.