Warmtewet

In 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om bewoners die aangesloten zijn op een blokverwarming of stadsverwarming niet meer te laten betalen dan iemand die een reguliere HR Ketel heeft.

Veel gevraagd over Warmtewet

Wat betekent de warmtewet voor mijn maandelijkse voorschot?

Het maandelijkse voorschot wordt bepaald aan de hand van een schatting van jouw jaarverbruik gedeeld door 12 termijnen. Indien de huur  direct voor de winterperiode start, dan wordt bij bepaling van het voorschot rekening gehouden met het hogere verbruik in de wintermaanden. Dit is dezelfde berekening als voor de warmtewet.

Hoe heeft Area de inkoop van energie nu geregeld?

Area heeft een contract afgesloten met Engie. Door collectief in te kopen kunnen we de kosten per verbruikte kubieke meter gas lager houden dan met een individueel contract.