Zonnepanelen

Tussen 2018 en 2021 legt Area op zoveel mogelijk woningen zonnepanelen zonder huurverhoging door te voeren. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. Daarnaast staat bij Area duurzaamheid hoog in het vaandel. Area kiest er voor om kosteloos wijkgericht zonnepanelen te leggen. Je leest hier meer over de duurzaamheidsambitie van Area.

We bekijken eerst of een woning geschikt is. De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van een dak. 6 Zonnepanelen leveren al snel gemiddeld 1200 kWh per jaar op, dat is circa € 240 per jaar. Bij 9 panelen leveren de panelen circa 1800 kWh per jaar op, dat is circa € 360 per jaar. In een enkel geval zal blijken dat het dak minder of niet geschikt is voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld als er teveel schaduw op valt.

Bij technische vragen of defecten aan de zonnepanelen, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met Tenten Solar via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.

Bekijk hier onze instructievideo over zonnepanelen.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Ik heb een vraag over de omvormer van de zonnepanelen.

Algemeen

 • Gebruikershandleiding omvormer zonnepanelen.

 • Wat is een omvormer?
  Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde 'gelijkstroom'. In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. 

 • Hoe groot is een omvormer?
  De omvormer is circa 35 bij 35 centimeter.

 • Waar komt de omvormer te hangen?
  De omvormer komt nooit in een leefruimte (zoals een slaapkamer) te hangen. Als het mogelijk is, komt de omvormer:
  - Op zolder
  - In de buurt van de wasmachineaansluiting of de CV ketel
  - Aan de kant van het dak waar de panelen komen te liggen
  - Boven de meterkast
  Indien gewenst, wordt de plaats van de kabel in overleg met jou vastgesteld. 

 • Maakt de omvormer lawaai?
  De omvormer maakt weinig geluid. Omdat 's nachts de zon niet schijnt, werkt hij 's nachts niet en ontstaat er dan dus helemaal geen geluid. 

 • Hoeveel ruimte moet ik vrijmaken zodat de installateur de omvormer op kan hangen?
  Er is ca. 1,5 meter werkruimte nodig rondom de plaats waar de omvormer komt te hangen.
   
 • Kan de omvormer worden aangesloten op het stopcontact van de wasmachine of CV ketel?
  Ja, dit doen we als het niet anders kan. We gebruiken dan het stopcontact van de wasmachine. Aan dit stopcontact wordt dan een extra zekering toegevoegd. Daarmee wordt het stopcontact op een veilige manier ook bruikbaar voor de zonnepanelen.

 • Bestaat er een kans dat de omvormer van zonnepanelen een beveiligingslek oplevert?
  Nee, dat is bij Area niet het geval. Dit geldt namelijk alleen voor omvormers die je op afstand kunt instellen (dus ook uitzetten). Onze bewoners Area loggen in op een website van SAJ waar ze de opbrengsten kunnen zien. Je kunt zelf geen instellingen wijzigen. 

 • Hoe kan ik zien of de panelen en de omvormer werken? 
  Als je bovenop de omvormer tikt, gaat het lampje van het metertje op de voorkant werken. Je kunt daar de standen aflezen. Noteer deze en kijk na een poosje nog een keer. NB: 's nachts werkt de omvormer niet omdat er dan geen zonlicht is die elektra op kan wekken. Op de voorzijde van de omvormer zit een sticker met informatie hierover. 

Mijn zonnepanelen zijn vies / er zit een vogelnest onder mijn zonnepanelen. Voor wie is het herstel?

Algemeen

Schoonmaken panelen platte daken:

* Zonnepanelen worden niet door Area gereinigd. Area heeft geen schoonmaakplicht en dat is ook niet nodig. Regen, wind en sneeuw maken de zonnepanelen weer schoon. Reinigen hoeft meestal niet.

Vogelnest onder zonnepanelen:

Area voert geen verdere werkzaamheden uit om het nest te verwijderen. Area heeft zich ook te houden aan de wetgeving: tijdens het broedseizoen is het, ook voor ons, niet toegestaan om nesten te (laten) verwijderen.
De eventuele aanwezigheid van vogelnestjes onder een zonnepaneel kunnen geen schade veroorzaken aan de zonnepanelen of de bedrading. Navraag leert dat er geen branden zijn ontstaan ten gevolge van broedende vogels onder de zonnepanelen. Ook bij Area zijn vanaf 2016 zonnepanelen aangelegd als opdaksystemen en hebben we nog nooit een brand gehad met zonnepanelen dus ook niet ten gevolge van broedende vogels onder de panelen. De in opdracht van Area aangelegde systemen voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan de van toepassing zijnde normen en richtlijnen en verwerkingsvoorschriften van de toegepaste producten.
Navraag bij onze verzekeringsmaatschappij leert dat ook bij hen geen brandschades bekend zijn ten gevolge van broedende vogels onder de zonnepanelen.
Daarnaast is er nog geen gedegen materiaal beschikbaar dat ervoor zorgt dat de vogels niet onder de zonnepanelen kunnen komen om te broeden. 

Hoe kan ik de app voor de zonnepanelen downloaden of installeren?

Algemeen

Als de zonnepanelen geïnstalleerd zijn door Tenten Solar, dan moet je je eerst registreren. Daarna kun je de app downloaden. Klik hier voor de bijlage met de instructie over het registreren en installeren.

Voorbeeldmail vanuit Tenten Solar aan huurder (Beatrixsingel 1- )
Wij hebben een monitoringsaccount voor u aangemaakt zodat u uw zonnepanelen installatie kunt monitoren.
U kunt inloggen op: https://fop.saj-electric.com/saj/login
  
Uw inlog gegevens zijn:
Login: (mailadres)
Wachtwoord:123456 (Vergeet niet om het wachtwoord aan te passen!)
 
Met deze gegevens kunt u ook inloggen in de Esolar Air app op uw smartphone/tablet.
 

Let op: woon je in een van de volgende woningen?
-Chrysantenstraat, Gladiolenstraat, Leeuwenbekstraat, Riddersporenstraat, Rozenstraat, Verbenastraat, Violenstraat.
Dan geldt bovenstaande instructie niet. Voor jou is deze instructie van toepassing. 

Woon je in de Kersengaarde? Dan bestaat er geen mogelijkheid om de zonnepanelen uit te lezen. 

Ik heb een koopwoning van Area, kan ik ook zonnepanelen via Area krijgen?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk via Area. Je kunt zelf via onze partner Tenten Solar een offerte laten opstellen. 

Contactgegevens Tenten Solar: telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.

Komt er een huurverhoging na het plaatsen van zonnepanelen?

Algemeen

Nee, je betaalt geen huurverhoging voor zonnepanelen. Area kiest ervoor om kosteloos zonnepanelen te leggen en doet dat per (deel)cluster van woningen die daarvoor geschikt zijn. De opbrengst is voor jou als bewoner. 

Kan Area garanderen dat er nooit huurverhoging voor de panelen wordt doorberekend?

Algemeen

Het antwoord is niet zo eenvoudig:
Om de maximaal redelijke huur van een woning te bepalen, geldt een wettelijke regeling: de woningwaardering.
In de woningwaardering is het energielabel van de woning een onderdeel.
De zonnepanelen hebben invloed op het energielabel, maar slechts voor een beperkt deel.
Het kán zijn dat door de zonnepanelen het energielabel net iets beter wordt en daardoor de maximale huur wat hoger wordt.
Area gebruikt op dit moment streefhuren van 68% van de maximaal redelijke huur. De streefhuur kán hierdoor dus wat hoger worden. Hoeveel hoger hangt af van de wijziging van het energielabel.

Daar staat tegenover, dat de opbrengst van de panelen hoger zal zijn dan de verhoging van de huur door de aanpassing van het energielabel.

Waarom zonne-energie?

Algemeen

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan gebruikt worden voor jouw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer. Zo verlaag je de kosten van jouw elektriciteitsrekening en draag je bij aan het milieu door verlaging van de CO2 uitstoot.

Hoe werkt zonne-energie?

Algemeen

Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde ‘gelijkstroom.’ In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder. Je gebruikt de opgewekte  stroom zelf of je levert deze terug aan het elektriciteitsnet. Zo heb je op een zonnige dag waarop  je thuis bent, de opgewekte zonne-energie direct gebruikt. Je hoeft dan geen elektriciteit van het net af te nemen. Op de dagen dat de zon schijnt en je niet thuis bent, gaat er veel energie terug naar de energieleverancier.