Contact
Vragen? Laat het ons weten

Zonnepanelen

Tussen 2018 en 2020 legt Area bij zoveel mogelijk woningen kosteloos zonnepanelen. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. Daarnaast staat bij Area duurzaamheid hoog in het vaandel. Area kiest er voor om kosteloos wijkgericht zonnepanelen te leggen. Lees meer over de duurzaamheidsambitie.

We bekijken eerst of een woning geschikt is. De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van een dak. 6 Zonnepanelen leveren al snel gemiddeld 1200 kWh per jaar op, dat is circa € 240 per jaar. Bij 9 panelen leveren de panelen circa 1800 kWh per jaar op, dat is circa € 360 per jaar. In een enkel geval zal blijken dat het dak minder of niet geschikt is voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld als er teveel schaduw op valt.

Bewoners krijgen van ons een persoonlijke brief wanneer de woning aan de beurt is voor de zonnepanelen. In deze brief leggen we exact uit wat er moet gebeuren om de panelen optimaal hun werk te laten doen. Tenten Solar zal vervolgens de panelen leggen.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Waarom zonne-energie?

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan gebruikt worden voor jouw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer. Zo verlaag je de kosten van jouw elektriciteitsrekening en draag je bij aan het milieu door verlaging van de CO2 uitstoot.

Wanneer worden er bij mijn woning zonnepanelen geplaatst?

Iedereen die huurt bij Area – met een geschikt dak – komt aan de beurt. Area legt in de periode tot 2021 op zoveel mogelijk huizen zonnepanelen. Dat doen we per wijk. Als jouw wijk en huis aan de beurt zijn, dan krijg je persoonlijk bericht van ons. Of een dak geschikt is, hangt af van de helling en oriëntatie van het dak.

We starten met het plaatsen bij de apprtementencomplexen en vervolgens komen de eengezinswoningen. Daarnaast houden we rekening met onderhouds- en renovatieprojecten en pakken we eerst de woningen die nog geen zonnepanelen hebben. Daarnaast bekijken we of we bij de woningen die al zonnepanelen hebben nog extra panelen bij kunnen leggen.

Wie plaatst de zonnepanelen?

De firma Tenten Solar Zonnepanelen BV plaatst de zonnepanelen, is het eerste aanspreekpunt hiervoor. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0544-353348 en per mail via info@tentensolar.nl.

Is mijn meter geschikt voor zonnepanelen?

De netwerkleverancier beoordeelt of de aanwezige meter geschikt is voor het terugleveren van elektra. Zo niet, dan nemen zij contact op met de bewoners om de meter te vervangen.

De netwerkleverancier informeert de elektraleverancier over het terugleveren van elektra.

Is mijn woning/meterkast geschikt voor zonnepanelen?

Om dat te kunnen beoordelen, inspecteren wij eerst het dak van jouw huis. Wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid bepalen dat er niet teveel vermogen op één groep van een elektrische installatie mag zitten. De zonnepanelen worden op een aparte groep geplaatst. Is er geen vrije groep, dan wordt deze aangebracht. Het aanpassen van de groepenkast kost je als huurder niets extra’s.

Sommige meters zijn niet geschikt om energie terug te leveren. Deze meters worden vervangen door een digitale meter zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Onze installateur Tenten Solar meldt de installatie aan. De netwerkbeheerder controleert of jouw meter geschikt is en vervangt die indien nodig door een digitale meter.

Ik heb schade aan mijn zonnepanelen. Voor wie is het herstel?

Zijn de zonnepanelen van Area, dan is het het herstel voor Area. Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering van Area. Als de schade aan jezelf te wijten is, dan zijn de reparatiekosten voor jou.

Meld je schade via het huurdersportaal van Area.

Waarom moet ik toestemming geven voor het leggen van de zonnepanelen?

Wij zijn wettelijk verplicht om toestemming aan jou te vragen voor het leggen van de zonnepanelen, omdat wij iets wijzigen aan het gehuurde (jouw woning). Daarom vragen wij je te tekenen voor akkoord. Ook al brengen wij de zonnepanelen kosteloos aan en vragen wij hier geen huurverhoging voor. Dit doen we ook om in de voorbereidingsfase te weten wie er mee doet, zodat in de uitvoering het proces soepel verloopt.

Bij de persoonlijke brief die jij krijgt als we in jouw wijk aan de slag gaan, zit een antwoordkaart. Vul in, onderteken die en retourneer. Je kunt dat ook digitaal doen via 'Ja, ik wil zonnepanelen om mijn dak.

Door toestemming te geven voor het plaatsen van zonnepanelen geef je ook toestemming om je e-mailadres eenmalig te gebruiken voor het aanmelden van de zonnepaneleninstallatie bij de netbeheerder en voor de energiemonitoring.

Ik huur een appartement of een woning in gestapelde bouw (woningen boven elkaar). Kan ik zonnepanelen krijgen?

Area gaat de komende jaren ook zonnepanelen leggen op appartementencomplexen en flats. Op een aantal flats in Uden/Veghel zijn al zonnepanelen geplaatst. We leggen zoveel zonnepanelen als nodig is voor elektraverbruik van de algemene voorziening van het appartementengebouw. Op deze manier worden de service kosten voor deze algemene voorzieningen lager. Is er dan nog voldoende dakoppervlak over dan leggen we zonnepanelen voor de woningen en waar mogelijk voor individueel gebruik.

Wat moet ik doen als de zonnepanelen niet werken?

Je belt of mailt met onze installateur Tenten Solar en zij zorgen ervoor dat het probleem wordt opgelost. Je dient zelf het systeem op storingen te controleren. Eventueel misgelopen opbrengsten worden niet vergoed. Onze installateur Tenten Solar is bereikbaar via telefoon 0455-353348 of mail naar storingen@tentensolar.nl of ga naar tentensolar.nl/storingen

Er is verschil in de opbrengst van de zonnepanelen volgens de app en de energiemeter. Hoe kan dat?

Het verschil is het directe eigen verbruik:

Op de app wordt alle opbrengst weergegeven die langs de omvormer gaat. De zonne-energie gaat vanaf de omvormer naar de meterkast. Daar wordt eerst voorzien in het eigen verbruik (bijv. koelkast, diepvriezer, tv, stofzuiger, etc.).

Pas als er meer zonne-energie wordt opgewekt dan dat je op dat moment gebruikt, gaat het langs de slimme meter. Op de slimme meter lees je dus de opbrengst van de zonnepanelen ná eigen gebruik: dat wat je teruglevert. Hierdoor registreert de slimme meter minder energie dan de app. Het verschil is het directe eigen verbruik.

Bestaat er een kans dat de omvormer van zonnepanelen een beveiligingslek oplevert?

Nee, dat is bij Area niet het geval!  Dit geldt alleen voor omvormers die je op afstand kunt instellen (dus ook uitzetten). De bewoners van Area loggen in op een website van SAJ waar ze de opbrengsten kunnen zien. Je kunt geen instellingen wijzigen.

Heeft Area voldoende vermogen dat ze het bezit geheel van zonnepanelen kunnen voorzien?

Area is financieel gezond. Wij investeren in het energiezuinig maken van de woningen en dat levert op termijn een aanzienlijke besparing op. Samen met bewoners brengen we de energiekosten omlaag en denken we aan de wereld van morgen.

Wie doet de melding bij het energiebedrijf dat er zonnepanelen geplaatst zijn?

Na het plaatsen van zonnepanelen, geeft Tenten Solar dat door aan de netwerkbeheerder, zodat zij op de hoogte zijn van het terugleveren van elektra. De bewoner ontvangt hier een mail over van Tenten Solar.

Het kan zijn dat de netwerkbeheerder (per mail) bij de bewoner de gegevens controleert. De netwerkleverancier informeert de elektraleverancier over het terugleveren van elektra.

Ik heb overcapaciteit door de gunstige ligging van mijn zonnepanelen. Wat gebeurt daarmee?

We kijken naar het eigen verbruik en stemmen daar het aantal panelen op af. De panelen dekken niet het gehele verbruik af, dus overschot is er niet. De opbrengst van de panelen wordt verrekend met je eigen verbruik (gesaldeerd) dus je krijgt een nota voor minder verbruik: bijv. Verbruik 2500 kWh minus panelen 1700 kWh = nog te betalen 800 kWh.

Wanneer de panelen wel meer opbrengen dan je zelf gebruikt, dan bepaalt de energieleverancier welke jij hebt gekozen of zij jou een vergoeding geven voor de opbrengst. Klik hier om het door te geven: het contactformulier.

Ik heb de gebruiksaanwijzing van de zonnepanelen in het Engels gekregen en wil ze graag in het Nederlands. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Tenten Solar via 0544353348 of info@tentensolar.nl. Zij kunnen de juiste gebruiksaanwijzing toesturen.

Mijn buurman heeft een brief gekregen dat hij de volledige besparing op zijn zonnepanelen krijgt. Dat wil ik ook. Wanneer komen jullie de panelen leggen?

Dat klopt. Wanneer de woning voldoet aan ligging en helling van het dak, krijgt jouw woning ook zonnepanelen. De panelen worden tussen 2018 en 2020 per wijk gelegd. Je krijgt van ons persoonijk bericht wanneer jouw woning aan de beurt is.

Wat levert zonne-energie mij aan kWh op?

In Nederland is het heel goed mogelijk gebruik te maken van zonne-energie. Hoewel de opbrengst van zonnepanelen vaak nog onvoldoende is om in de gehele energiebehoefte te voorzien, leveren zonnepanelen in combinatie met traditionele energie al snel een flinke besparing op. De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van het type zonnepaneel, de oriëntatie en eventuele schaduwvorming. De zonnepanelen die Area toepast leveren per paneel gemiddeld 200 kWh aan elektriciteit op. 6 panelen leveren gemiddeld 1200 kWh aan stroom op. 9 panelen gemiddeld 1800 kWh. De bewoners van Area gebruiken gemiddeld per woning 2.500 kWh aan stroom.  

De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van jouw dak.

Komt er een huurverhoging over de huur voor het plaatsen van zonnepanelen?

Nee, je betaalt geen huurverhoging voor zonnepanelen. Area gaat wijkgericht zonnepanelen leggen op woningen die daarvoor geschikt zijn. De opbrengst is voor de bewoners.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Nee, voor het leggen van zonnepanelen is geen vergunning voor nodig.

Hoe werkt zonne-energie?

Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde ‘gelijkstroom.’ In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder. Je gebruikt de opgewekte  stroom zelf of je levert deze terug aan het elektriciteitsnet. Zo heb je op een zonnige dag waarop  je thuis bent, de opgewekte zonne-energie direct gebruikt. Je hoeft dan geen elektriciteit van het net af te nemen. Op de dagen dat de zon schijnt en je niet thuis bent, gaat er veel energie terug naar de energieleverancier.

Wordt mijn dak opengemaakt als er zonnepanelen worden geplaatst?

Nee, de montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als bij een pannendak. Bij een plat dak gebruiken we steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken aan de dakconstructie bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één kleine doorvoer gemaakt worden om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die doorvoer maken we uiteraard goed waterdicht.

Krijg ik uitleg over de apparatuur die bij de zonnepanelen zit?

De medewerkers van Tenten Solar geven uitleg over de werking van de bij jou geïnstalleerde apparatuur. Ook krijg je een instructieboekje. Heb je nadien nog vragen? Stel ze dan gerust. Voor technische vragen kun je terecht bij Tenten Solar, voor overige vragen kun je terecht bij Area.

Wie controleert of de zonnepanelen goed werken?

Dat doe je zelf. Op de omvormer of op de app kun je aflezen wat de zonnepanelen opleveren. In een instructieboekje is terug te lezen hoe dit werkt. Bij collectieve installaties controleert Tenten Solar de werking periodiek.

Een meter registreert mijn energieverbruik. Hoe zit het met privacy?

In de omvormer zit een kWh meter waarop je kunt zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken. Via jouw internetaansluiting kun je op jouw computer of telefoon zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken. De omvormer stuurt de opbrengstgegevens naar de centrale server. Door in te loggen op deze server kan Area en onze installateur Tenten Solar zien hoeveel stroom wordt opgewekt en of de zonnepanelen nog werken. Wij kunnen niet zien hoeveel stroom je verbruikt. Wij kunnen alleen Area-breed zien wat er wordt opgewekt. Onze installateur Tenten Solar meldt elke nieuwe installatie aan. De netwerkbeheerder controleert of jouw meter geschikt is om de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het net. Indien de meter niet geschikt is, wordt deze door de netwerkbeheerder vervangen door een nieuwe digitale meter. Alleen de huurder zelf én het energiebedrijf kunnen de nieuwe digitale meter uitlezen. Het energiebedrijf kan dit op afstand doen. Verder heeft niemand inzage in jouw verbruiksgegevens.

Ik heb overcapaciteit door de gunstige ligging van mijn zonnepanelen. Wat gebeurt daarmee?

Area legt zoveel mogelijk panelen. Het kan zijn dat de panelen meer opbrengen dan dat je verbruikt. Dan bepaalt de door jou gekozen energieleverancier welke vergoeding zij jou geven voor de opbrengst.In eerste instantie wordt de opbrengst van de panelen verrekend met je eigen verbruik (gesaldeerd) dus je krijgt een nota voor minder verbruik. Voorbeeld: Verbruik 2500 kWh minus opbrengst panelen 1700 kWh = nog te betalen 800 kWh.

Meer vragen (21)