Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurovereenkomst

Als je een woning of andere ruimte van ons huurt, teken je een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan onder andere het gehuurde, de namen van de huurders, de huurprijs, het moment van huurbetaling en de geldende huurvoorwaarden (rechten en plichten voor jou als huurder en voor ons als verhuurder).

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Ik wil een eigen bedrijf beginnen in mijn huurwoning. Wat moet ik doen?

Jouw woning is uitsluitend woonruimte. Het is niet toegestaan om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met deze bestemming. Het is dus niet toegestaan je woning als bedrijfsruimte te gebruiken.

Area maakt hierop soms een uitzondering, bijvoorbeeld voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals een internetwinkel of kantoor aan huis. Het uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten geen overlast voor de buurt mogen opleveren. Eerst moet je je aanvraag bij de gemeente indienen. Zij bekijken of jouw woning (deels) als bedrijfspand mag worden gebruikt. Een goedkeuring van de gemeente is nodig om definitieve toestemming te krijgen van Area.    

Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, stuur je een aanvraag met daarbij een duidelijke omschrijving van je ondernemingsplan en de goedkeuring van de gemeente naar het contactformulier of Area, Postbus 548, 5400 AM Uden. De aanvraag wordt binnen 3 weken schriftelijk beantwoord.

Ik wil uitleg over de werking van de warmtepomp in mijn woning. Hoe kan ik dit aanvragen?

Wanneer de woning aan je is opgeleverd, krijg je, indien gewenst, uitleg over het nieuwe systeem van de warmtepomp. Wanneer je deze uitleg graag wilt ontvangen, kun je dit tijdens de overdracht aangeven bij de woonmakelaar. Hij of zij maakt dan een werkbon aan voor de leverancier.
Is de woning al aan je opgeleverd en wil je alsnog een verzoek hiervoor indienen? Neem dan contact met Area op via het contactformulier.

Mag ik ergens anders gaan wonen en mijn huurwoning aanhouden?

Nee, dat mag niet. In het huurcontract staat dat jij de huurwoning als hoofdverblijfplaats moet hebben.

Ga je voor een bepaalde periode naar het buitenland, geef dat dan altijd door aan Area.

Staan wij allebei op de huurovereenkomst?

Je kunt dit zien op de huurovereenkomst die je met Area bent aangegaan. Als je na ingangsdatum een wijziging hebt aangevraagd, heb je daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Ik heb bij aanvang huurovereenkomst een borgsom betaald. Krijg ik dat geld nog terug?

Wanneer er nog een borgsom openstaat, wordt deze teruggestort op jouw rekening wanneer je de woning verlaat.

Huurders van voorheen Woonbelang Veghel hebben geen waarborgsom betaald, of al in 2003 de betaalde borgsom ontvangen.

Voldoet mijn woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

In het verleden heeft Area het Politie Keurmerk aangevraagd voor een groot deel van haar woningen. Dit keurmerk verloopt na 10 jaar. En wordt dan niet opnieuw verlengd. Area streeft ernaar om zoveel mogelijk aan de eisen te voldoen, vooral op het gebied van hang- en sluitwerk, maar er wordt geen officieel keurmerk meer afgegeven.

Ik heb geen groene/grijze afvalcontainer. Ik heb geen afvalpas. Wat moet ik doen?

Hiervoor moet je contact opnemen met de gemeente Uden via hun website of via telefoonnummer 14-0413.

Wie heeft recht op de woning bij een scheiding?

Indien jullie er samen niet uikomen, wordt dit bepaald door de rechter.

Mijn partner is overleden en ik krijg nog steeds post op zijn naam. Kan dit aangepast worden?

Area past dit graag voor je aan. Wil je een overlijdensakte mailen of opsturen? Dan passen wij het meteen aan.

Hoe hoog is mijn huidige huur?

Hiervoor kun je contact opnemen via het contactformulier. Vermeld wel duidelijk je adres.

Wanneer kan de bewoner de woning betrekken na het accepteren van de woning?

Dit bespreekt de medewerker van Area met je. Vaak is dat dezelfde dag dat de sleutels van de vorige huurder ingenomen worden.

Ik wil graag weten hoe mijn woningwaardering is opgebouwd. Wat moet ik doen?

Je mag de woningwaardering op vragen via het contactformulier. Vermeld duidelijk je adres.

Ik heb een vraag over de afspraken die zijn gemaakt over de oplevering van mijn huurwoning. Wat kan ik doen?

Neem contact op via het contactformulier.

Kan ik een kopie ontvangen van mijn huurcontract?

Ja, dit kunnen we je toesturen.  Je vraagt een kopie van het huurcontract aan via het contactformulier.

Moet ik borg betalen bij aanvang van de huurovereenkomst?

Nee, Area brengt geen borg en administratiekosten in rekening bij de eerste verhuurnota.

Ik ben het niet eens met het aantal punten van mijn woningwaardering. Wat nu?

Je kunt dit aan ons doorgeven. Geef hierbij duidelijk aan welke punten volgens jou niet kloppen en om welk adres het gaat. Wij nemen het bezwaar in behandeling en je ontvangt van ons een reactie. Ben je het niet eens met onze toelichting dan kun je naar de Huurcommissie stappen. Zij doen dan een onafhankelijk onderzoek naar het puntenaantal. Ben je ervan bewust dat je tot de uitspraak van de Huurcommissie de huidige huur blijft betalen. Pas na uitspraak van de Huurcommissie wordt deze mogelijk aangepast.

Hoe moet ik de beginnota betalen?

 Je kunt het overmaken op rekening van Area NL37 INGB 0002 0445 99 onder vermelding van "beginnota adres". Zorg altijd dat je een bewijs van betaling bij je hebt bij de sleuteluitreiking. Natuurlijk mag je ook de beginnota bij ons op kantoor per pin betalen.

De vorige huurder staat nog op mijn adres ingeschreven. Wat kan ik doen?

Hiervoor neem je contact op met de gemeente. Telefoonnummer gemeente: 14-0413.

Ik heb een vraag over mijn gebruikersovereenkomst. Wat moet ik doen?

Stuur je vraag naar ons via het contactformulier.

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De WOZ-waarde van jouw woning kun je zelf opzoeken op www.wozview.nl.

Mag ik iemand machtigen om het huurcontract te ondertekenen?

Ja, je mag iemand schriftelijk volmacht geven om de huurovereenkomst namens jou te ondertekenen.

Streefhuur, wat is dat?

Streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode. Daarom kunnen wij nu geen concrete streefhuur noemen.

 

 

Meer vragen (17)