Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurprijs

De huurprijs bestaat uit de ‘kale’ huur ook wel netto huur genoemd (dus: exclusief gas en licht), eventueel aangevuld met servicekosten en glasverzekering. Samen vormen deze bedragen de bruto huur. Bij het huurcontract krijg je een overzicht van de opbouw van de huurprijs.

Veel gevraagd over Huurprijs

Ik betaal meer huur dan mijn buren, hoe kan dat?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een ervan is dat de kwaliteit van de woning wordt bepaald door punten. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor jouw woning. De huurprijs zit daar altijd onder. Andere oorzaken kunnen zijn het energielabel van je woning, extra keuzes van je keuken of badkamer, het kiezen voor zonnepanelen. Ook het voorschot voor stookkosten in een appartement wordt individueel berekend.  Heb je nog andere vragen dan kun je contact opnemen via het contactformulier

Per 1 januari 2016 wijzen wij passend toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. We verlagen de huur tot het bedrag waarbij je nog maximaal huurtoeslag krijgt (we noemen dit de aftoppingsgrens). Hierdoor komt het voor dat buren verschillende huurprijzen hebben.

Daarnaast is het veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid met als doel om huren betaalbaar te houden. Voorheen was het meestal omgekeerd en gingen nieuwe huurders juist meer betalen. In toenemende mate zien we dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner meer huur betaalt dan de andere. Daar gaan we iets aan doen. Vanaf 2017 gaan we het gat tussen die verschillende huren kleiner maken. Dit is ingewikkeld omdat we een heel nieuw huurbeleid moeten maken. Daar hebben we de tijd voor nodig tot maart 2017. We moeten u vragen dus nog even geduld te hebben. We willen bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli een eerste stap zetten.

 

Ik heb een huurspecificatie nodig. Wat moet ik doen?

Je kunt de huurspecificatie bij ons opvragen via het contactformulier. Vermeld er wel bij over welk adres en over welk jaar je dit nodig hebt.

Ik wil graag weten uit welke bedragen mijn huur is opgebouwd.

Je kan via het contactformulier een specificatie opvragen. Vermeld welk duidelijk je adres.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Heb je hierover geen brief ontvangen neem dan contact op met ons via het contactformulier. Wij helpen je dan verder.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huur zonder bijkomende kosten, zoals servicekosten. Ook wel netto huur genoemd.

Ik wil nu mijn huur betalen, wat is het bedrag wat ik over moet maken?

Je kan dit opvragen via het contactformulier of via 0413-388044 of kom langs op ons kantoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

Wat is rekenhuur?

Dat is de kale huur + de subsidiabele servicekosten (het bedrag van de servicekosten waarover huurtoeslag kan worden aangevraagd).

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
huismeesterkosten
kosten voor dienst- en recreatieruimten

Meer vragen (2)