Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurprijs

De huurprijs bestaat uit de ‘kale’ huur ook wel netto huur genoemd (dus: exclusief gas en licht), eventueel aangevuld met servicekosten en glasverzekering. Samen vormen deze bedragen de bruto huur. Bij het huurcontract krijg je een overzicht van de opbouw van de huurprijs.

Veel gevraagd over Huurprijs

Wat is rekenhuur?

Dat is de kale huur + de subsidiabele servicekosten (het bedrag van de servicekosten waarover huurtoeslag kan worden aangevraagd).

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

  1. schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  3. huismeesterkosten
  4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

Ik betaal meer huur dan mijn buren, hoe kan dat?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een ervan is dat de kwaliteit van de woning wordt bepaald door punten. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor jouw woning. De huurprijs zit daar altijd onder. Andere oorzaken kunnen zijn het energielabel van je woning, extra keuzes van je keuken of badkamer, het kiezen voor zonnepanelen. Ook het voorschot voor stookkosten in een appartement wordt individueel berekend.  Heb je nog andere vragen dan kun je contact opnemen via het contactformulier

Per 1 januari 2016 wijzen wij passend toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. We verlagen de huur tot het bedrag waarbij je nog maximaal huurtoeslag krijgt (we noemen dit de aftoppingsgrens). Hierdoor komt het voor dat buren verschillende huurprijzen hebben.

Daarnaast is het veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid met als doel om huren betaalbaar te houden. Voorheen was het meestal omgekeerd en gingen nieuwe huurders juist meer betalen. In toenemende mate zien we dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner meer huur betaalt dan de andere. Daar gaan we iets aan doen. Vanaf 2017 gaan we het gat tussen die verschillende huren kleiner maken. Dit is ingewikkeld omdat we een heel nieuw huurbeleid moeten maken. Daar hebben we de tijd voor nodig tot maart 2017. We moeten u vragen dus nog even geduld te hebben. We willen bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli een eerste stap zetten.

 

Is de aangeboden woning betaalbaar voor mij?

Area wijst de woningen passend toe. Dat wil zeggen dat op basis van jouw inkomen je een betaalbare woning krijgt toegewezen. Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het besteden van jouw inkomen. Bij de duurdere woningen (geliberaliseerde woningen) die boven de huurtoeslaggrens liggen vermelden wij in de advertentie welk minimum inkomen vereist is om voor de woning in aanmerking te komen.
Area behoudt zich het recht om een woning te weigeren als er twijfels bestaan over de betaalbaarheid.

Ik heb een huurspecificatie nodig. Wat moet ik doen?

Je kunt de huurspecificatie bij ons opvragen via het contactformulier. Vermeld er wel bij over welk adres en over welk jaar je dit nodig hebt.

Het is niet mogelijk om deze via het huurdersportaal op te vragen.

Ik wil graag weten uit welke bedragen mijn huur is opgebouwd.

Je kan via het contactformulier een specificatie opvragen. Vermeld welk duidelijk je adres.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Heb je hierover geen brief ontvangen neem dan contact op met ons via het contactformulier. Wij helpen je dan verder.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huur zonder bijkomende kosten, zoals servicekosten. Ook wel netto huur genoemd.

Ik wil nu mijn huur betalen, wat is het bedrag wat ik over moet maken?

Je kan dit opvragen via het contactformulier of via 0413-388044 of kom langs op ons kantoor in Uden of Veghel op werkdagen tussen 9:00 en 12.30 uur.

Waarover kan de huurcommissie zich uitspreken bij een bezwaar?

  • Je bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging
  • Je wilt huurverlaging omdat het aantal punten niet klopt of omdat jouw inkomen is gedaald nadat je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen
  • Je bent het niet eens met huurverhoging na woningverbetering
  • Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud
  • Je vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of je bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen 
  • Je  woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is

Meer vragen (4)