Contact
Vragen? Laat het ons weten

Verandering woonsituatie

Wijzigt je woonsituatie? Geef dit dan altijd aan ons door. Je rechten en plichten kunnen dan namelijk ook veranderen. Voor sommige wijzigingen heb je toestemming nodig. Andere wijzigingen mag je aan ons doorgeven.

Veel gevraagd over Verandering woonsituatie

Ik wil de huur eenzijdig opzeggen, hoe doe ik dit?

Je kunt hier de eenzijdige huuropzegging downloaden. Deze moet door beide partners worden ondertekend en naar Area worden opgestuurd. Wij beantwoorden de aanvraag zo snel mogelijk. 

Wanneer je gaat scheiden, beslist de rechter wie van de partners de woning mag blijven huren. Dit geldt ook als jullie geregistreerd partnerschap hebben, soms staat het ook in een samenlevingsovereenkomst. Area kan in deze situaties nooit de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Ik ben huurder van Area en wil iemand bij mij laten inwonen. Kan dit?

Dit is mogelijk. Je dient dan vooraf bij ons aan tevragen. Hiervoor kun je een verzoek tot inwoning invullen.
Dit formulier dien je volledig ingevuld met een kopie van het identiteitsbewijs van de inwonende bij ons op kantoor in te leveren.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Ja, dit kun je doen door een verzoek tot inwoning in te dienen. 
Als je bent ingeschreven als woningzoekende moet je zelf je gegevens actualiseren in Mijn Area.

Wij gaan scheiden. Mijn man/vrouw wil in de woning blijven wonen, kan dat?

Ja, als je het samen eens bent kan degene die vertrekt een eenzijdige huuropzegging doen. Het huurcontract moet wel op allebei jullie namen staan of je moet getrouwd zijn. Wij bevestigen het schriftelijk aan beide partijen. Als je het samen niet eens bent over wie er in de woning achterblijft, dan wacht je op de uitspraak van de rechter.

Ik ben vorig jaar getrouwd en ging ervan uit dat ik automatisch op het huurcontract kom. Is dat zo?

Het klopt dat je wettelijk gezien medehuurder bent. Wanneer je een kopie van de trouwakte aan ons mailt, word je ook als medehuurder in het systeem opgenomen.

Je mail kun je sturen naar info@areawonen.nl.

Kunnen kinderen ook medehuurder worden?

In de meeste gevallen niet omdat een kind/ouder relatie eindig is.

Wanneer kan ik medehuurder worden?

Om voor medehuurderschap in aanmerking te komen moet je samenwonen met de huurder. Jullie moeten allebei het hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben. Je toont aan dat je minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert door middel van een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Als je bent getrouwd, dan is een kopie van de trouwakte voldoende of een kopie van geregistreerd partnerschap. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat je de intentie hebt om voor lange tijd samen te wonen. De samenwoning mag niet van aflopende aard zijn. Je vraagt schriftelijk medehuurschap aan met het aanvraagformulier medehuurder.

Welke gegevens zijn nodig om medehuurderschap aan te vragen?

Je vult een aanvraagformulier medehuurder in met documenten die aantonen dat jullie minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame relatie hebben. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract bij ons in te leveren en een uittreksel van basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner volgens de wet automatisch medehuurder. Je moet wel een bewijs aanleveren, kopie trouwakte, trouwboekje of een kopie van geregistreerd partnerschap. Verder lever je een kopie van de legitimatie van de persoon die medehuurder wil worden in.

Ik heb toestemming gekregen voor inwoning. Wat gebeurt er als de hoofdhuurder komt te overlijden?

Als je geen medehuurder van de woning bent, moet je in de meeste gevallen de woning verlaten. Voor inwonende kinderen bekijkt Area in sommige gevallen of maatwerk noodzakelijk is. Hier zijn wel regels aan verbonden. Neem contact op met Area als je zelf in een dergelijke situatie verkeert.

Mijn medebewoner/ medehuurder is vertrokken. Wat moet ik doen?

Een medebewoner heeft geen rechten zoals een huurder die heeft. Hij heeft geen huurovereenkomst getekend. Als medebewoner is vertrokken deze wijziging doorgeven bij Area. Een medebewoner moet zichzelf wel laten uitschrijven bij de gemeente.

Een medehuurder moet daarentegen zelf de huur opzeggen. Hiervoor kan hij/zij een eenzijdig huuropzeggingsformulier invullen. Het formulier wordt door beide huurders ondertekend. De huurovereenkomst loopt dan door met de andere huurder die op de huurovereenkomst vermeld is. Op de website vind je het formulier eenzijdige huuropzegging.

Ik wil graag kamers verhuren van mijn woning. Mag dat?

Nee, het onderverhuren van een huurwoning van Area is niet toegestaan.

Meer vragen (6)