Contact
Vragen? Laat het ons weten

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt altijd voor 1 mei een brief met een voorstel met de nieuwe huurprijs.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

In overleg met de Bewonersraad heeft Area de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli dit jaar vastgesteld.

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Volgens de richtlijnen van de overheid is er in 2017 de mogelijkheid om de huren van sociale huurwoningen extra te verhogen op basis van het inkomen van de huurder. Die extra inkomsten worden gebruikt om de overige huren niet te verhogen.

Verschillen
Area wijst sinds 2016 passend toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. We verlagen dan de huur tot het bedrag waarbij je nog maximaal huurtoeslag krijgt. Hierdoor komt het voor dat buren verschillende huurprijzen betalen. Daarnaast is het verschil in huurprijs veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid in de loop der jaren met als doel om huren betaalbaar te houden. In toenemende mate zien we dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner van dezelfde woning meer huur betaalt dan de andere. En dat begrijpen wij. Daar willen we met de huurverhoging per 1 juli 2017 iets aan doen. Belangrijke doelstelling is om de verschillen ten opzichte van de streefhuren de komende jaren te verkleinen. De streefhuur is daarbij de huurprijs waarvoor wij een woning zouden verhuren als deze nu vrij zou komen.

Aanpassingen huren
Om voorgaande redenen heeft Area in overleg met de Bewonersraad de huurverhoging voor sociale huurwoningen (DEAB) als volgt bepaald (en maakt Area géén gebruik van de maximale huurverhoging zoals voorgesteld door de overheid):
-Huurders met een huishoudinkomen* lager dan €40.349:
=die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
=die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 1,7%.
-Huurders met een huishoudinkomen* hoger dan €40.349:
krijgen een huurverhoging van 3% behalve als het huishouden uit 4 of meer personen bestaat of als één van de bewoners op 1 juli 2017 ouder is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels alsof het inkomen lager is dan €40.349.

Huurder van woningen die bij aanvang van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens hadden (niet-DEAB), hebben een geliberaliseerde huurovereenkomst. Daarbij is Area niet gebonden aan de wettelijke bepalingen en vrij in het bepalen van het percentage om de huur te verhogen. Voor deze woningen wordt de huurverhoging per 1 juli 2017 als volgt:
huurders die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
huurders die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 3%

De huren van garages en parkeerplaatsen verhoogt Area per 1 juli 2017 met het inflatiepercentage van 0,3%.

Samengevat
Kort gezegd, betekent bovenstaande dat:
3.660 huurders dit jaar géén huurverhoging krijgen
3.689 huurders een huurverhoging van 1,7% krijgen
688 huurders een huurverhoging van 3,0% krijgen
698 huurders van garages en parkeerplaatsen een huurverhoging van 0,3% krijgen
Alle huurders krijgen voor 1 mei bericht van Area met de voor hen vastgestelde huurprijs per 1 juli 2017.

* in 2015

Wanneer kan ik een huurverlaging voorstellen?

Als je in voorgaande 2 jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad en je inkomen daalt dit jaar, dan kun je een verzoek indienen om de eerdere huurverhoging terug te draaien.

Waar vind ik een bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Deze kun je hier downloaden.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met de Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn.

De huurverlaging lijkt niet te zijn doorgevoerd. Ik betaal nog steeds de oude huurprijs. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via het contactformulier.

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat je het verzoek hebt ingediend.

Hoe is het mogelijk dat Area een beperkte huurverhoging doorvoert en niet het maximale percentage?

Dit wordt door Area bepaalt na overleg met de Bewonersraad.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Je kan ook een formulier opvragen bij ons via het contactformulier.

Krijg ik een huurverhoging wanneer mijn inkomen dit jaar stijgt?

Op dit moment is dat niet aan de orde. Indien de wetgeving hierover wijzigt, gaat Area deze wijziging in principe opvolgen. We kunnen dus geen garantie geven voor de toekomst.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Wat is de maximaal toegestane huurverhoging in Nederland per 1 juli 2016?

De huur van uw huis mag in 2017 maximaal 2,8% tot 4,3% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2015 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Rijksoverheid.

Meer vragen (6)