Contact
Vragen? Laat het ons weten

Jaarlijkse huurverhoging

Huurbeleid 2018: de volgende stap
Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Volgens de richtlijnen van de overheid is er in 2018 de mogelijkheid om de huren van sociale huurwoningen extra te verhogen op basis van het inkomen van de huurder. Die extra inkomsten worden gebruikt om de overige huren niet te verhogen.

Minder verschillen
Area wijst sinds 2016 passend toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. We verlagen dan de huur tot het bedrag waarbij je nog maximaal huurtoeslag krijgt. Hierdoor komt het voor dat buren verschillende huurprijzen betalen. Daarnaast is het verschil in huurprijs veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid in de loop der jaren met als doel om huren betaalbaar te houden. In toenemende mate zien we dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner van dezelfde woning meer huur betaalt dan de andere. En dat begrijpen wij. Net zoals vorig jaar willen we met de huurverhoging per 1 juli 2018 daar iets aan doen. Belangrijke doelstelling is om de verschillen ten opzichte van de streefhuren de komende jaren te verkleinen. De streefhuur is daarbij de huurprijs waarvoor wij een woning zouden verhuren als deze nu vrij zou komen.

Aanpassingen huren
Om voorgaande redenen heeft Area in overleg met de Bewonersraad de huurverhoging voor sociale huurwoningen (DEAB) als volgt bepaald:

Huurders met een huishoudinkomen lager dan €41.056,-:
-die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging;
-die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 2,5% + 1,4% inflatie = 3,9%

Huurders met een huishoudinkomen* hoger dan €41.056,-:
-krijgen een huurverhoging van 4% + 1,4% inflatie = 5,4%, ongeacht de streefhuur.

*Behalve als het huishouden uit 4 of meer personen bestaat of als één van de bewoners op 1 juli 2017 ouder is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels alsof het inkomen lager is dan €41.056,-

Woningen die bij aanvang van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens hadden (niet-DEAB), zijn geliberaliseerde huurwoningen. Daarbij is Area niet gebonden aan de wettelijke bepalingen en vrij in het bepalen van het percentage om de huur te verhogen. Voor deze woningen wordt de huurverhoging per 1 juli 2018 als volgt:

-huurders die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
-huurders die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 3% + 1,4% inflatie = 4,4% tot maximaal de streefhuur.
-De huren van garages, parkeerplaatsen en bedrijfs- en zorgvastgoed verhoogt Area per 1 juli 2018 met het % van het huurcontract of met het inflatiepercentage van 1,4%.

Samengevat
Kort gezegd, betekent bovenstaande dat:
-4.079 huurders dit jaar géén huurverhoging krijgen
-3.203 huurders een huurverhoging van 3,9% krijgen
-101 huurders een huurverhoging van 4,4 % krijgen
-665 huurders een huurverhoging van 5,4% krijgen
-706 huurders van garages en parkeerplaatsen een huurverhoging van 1,4% krijgen

Alle huurders krijgen vóór 1 mei 2018 bericht van Area met de voor hen vastgestelde huurprijs per 1 juli 2018.

Huurverlaging
Daarnaast bekijken we hoe we dit jaar de huur gaan verlagen voor huurders die in verhouding een extreem hoge huur betalen. Dit doen we in overleg met de Bewonersraad. Het gaat dan met name om huishoudens met een inkomen van € 36.798,- of lager, die een groot huurprijsverschil betalen ten opzichte van de streefhuur.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

Om voorgaande redenen heeft Area in overleg met de Bewonersraad de huurverhoging voor sociale huurwoningen (DEAB) als volgt bepaald:-

Huurders met een huishoudinkomen lager dan €41.056,-:
-die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0%huurverhoging
-die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 2,5% + 1,4% inflatie = 3,9%

Huurders met een huishoudinkomen* hoger dan €41.056,-:
-krijgen een huurverhoging van 4% + 1,4% inflatie = 5,4%, ongeacht de streefhuur. behalve als het huishouden uit 4 of meer personen bestaat of als één van de bewoners op 1 juli 2017 ouder is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels alsof het inkomen lager is dan €41.056,-

Woningen die bij aanvang van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens hadden (niet-DEAB), zijn geliberaliseerde huurwoningen. Daarbij is Area niet gebonden aan de wettelijke bepalingen en vrij in het bepalen van het percentage om de huur te verhogen. Voor deze woningen wordt de huurverhoging per 1 juli 2018 als volgt:

-huurders die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
-huurders die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 3% + 1,4% inflatie = 4,4% tot maximaal de streefhuur.

De huren van garages, parkeerplaatsen en bedrijfs- en zorgvastgoed verhoogt Area per 1 juli 2018 met het % van het huurcontract of met het inflatiepercentage van 1,4%.

Ik lees over de streefhuur. Wat houdt dat in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Wanneer kan ik een huurverlaging voorstellen?

Is jouw huurprijs hoger dan € 710,68 (kale huur, dus exclusief servicekosten) en heb je een lager inkomen dan € 36.798,=? Dan beoordeelt Area of je in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Als je in voorgaande 2 jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad en je inkomen daalt dit jaar, dan kun je een verzoek indienen om de eerdere huurverhoging terug te draaien. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Waar vind ik een bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Deze kun je hier downloaden.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met De Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De huurverlaging lijkt niet te zijn doorgevoerd. Ik betaal nog steeds de oude huurprijs. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via het contactformulier.

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat je het verzoek hebt ingediend.

Hoe is het mogelijk dat Area een beperkte huurverhoging doorvoert en niet het maximale percentage?

Dit wordt door Area bepaald na overleg met De Bewonersraad.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Je kan ook een formulier opvragen bij ons via het contactformulier.

Het bezwaar dient vóór 1 juli 2018 door Area ontvangen te zijn.

Krijg ik een huurverhoging wanneer mijn inkomen dit jaar stijgt?

Op dit moment is dat niet aan de orde. Indien de wetgeving hierover wijzigt, gaat Area deze wijziging in principe opvolgen. We kunnen dus geen garantie geven voor de toekomst.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Wat is de maximaal toegestane huurverhoging in Nederland per 1 juli 2018?

De huur van uw huis mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Rijksoverheid.

Waarom krijg ik bericht van de Belastingdienst dat Area een inkomensverklaring (huishoudverklaring) van mij heeft opgevraagd?

Als we inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, dan moeten we bij de Belastingdienst inkomensverklaringen opvragen voor alle DAEB woningen.

Area vraagt aan de Belastingdienst of bij bewoners de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden..

Dat mag alleen als:
. Het inkomen boven een grens ligt (2018 € 41.056)
- De bewoners onder de AOW gerechtigde leeftijd zijn
. De huishoudsamenstelling niet meer dan 4 personen bedraagt.

Area krijgt dan verklaringen terug waarmee de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden. Die verklaringen stuurt Area mee met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

Op het moment dat Area de verklaringen opvraagt, krijgt de betreffende bewoner een bericht dat Area dat gedaan heeft.

Kan ik de streefhuur van mijn huurwoning opvragen?

Ja, dat kan. Stuur een mail naar info@areawonen.nl en vermeld daarin  je adres. Je ontvangt dan een email met de streefhuur per 1 juli 2018.

Waarom past Area de huurverhoging aan per 1 juli 2018?

In overleg met de bewonersraad past Area de huurverhoging van 2018 aan. Dat betekent dat voor een groep van circa 3000 huurders die 3,9 % huurverhoging zouden krijgen de huurverhoging met 1,9% wordt teruggebracht naar 2% in 2018.

Area trekt een langere periode uit om tot een eerlijker huur te komen voor alle bewoners. Consequentie is dat ook de voorgenomen huurverlaging voor 1200 huishoudens niet doorgevoerd wordt in 2018. Voor de 4000 huishoudens die geen of inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen verandert er niets.

De aanleiding voor dit besluit is de grote onrust die is ontstaan onder een deel van de  bewoners. Area en de bewonersraad hebben de impact van het gekozen beleid onderschat. Area en de bewonersraad buigen zich de komende periode over een herzien beleid.

De groep van 3000 bewoners ontvangt persoonlijk bericht van Area.

Ik heb een voorstel ontvangen voor 3,9% huurverhoging, wordt dit nu aangepast naar 2%?

Als je een voorstel hebt ontvangen voor een huurverhoging van 3,9%, dan ontvang je binnenkort een brief van ons dat je huurverhoging per 1 juli per saldo niet 3,9% is maar 2%.

Meer vragen (11)