Contact
Vragen? Laat het ons weten

Aanvragen huurverlaging

Indien je huidige huur hoger is dan de streefhuur, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een huurverlaging. Als je een contract voor een sociale huurwoning hebt, kun je huurverlaging aanvragen middels onderstaand formulier indien het totale huishoudinkomen over 2019 lager is dan € 39.055,-. Heb je een geliberaliseerd huurcontract dan mag je inkomen niet hoger zijn dan € 43.574,-. Het inkomen van kinderen van 23 jaar en ouder wordt hierbij volledig meegerekend. Bij kinderen jonger dan 23 jaar wordt alleen het inkomen boven € 21.431,- meegerekend. Daarnaast is het van belang dat we een uittreksel ontvangen van de Basis Registratie Personen (BRP). LET OP: op dit uittreksel moeten alle namen vermeld staan van de inwoners op het betreffende adres. Vraag dus bij de gemeente het juiste uittreksel op. Je kunt huurverlaging aanvragen tot 1 september. Hier vind je meer informatie hierover.

Op basis van bovenstaande voorwaarden beoordelen we of je in aanmerking komt voor huurverlaging. Bij een toekenning van de verlaging van de huur, verlagen wij de huur naar de streefhuur. 

Formulier Bezwaarschrift