Contact
Vragen? Laat het ons weten

Aanvragen huurverlaging

Indien je huidige huur hoger is dan 5% boven de streefhuur, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een huurverlaging. Je kunt huurverlaging aanvragen middels onderstaand formulier indien het totale huishoudinkomen over 2018 lager is dan € 38.035,-. Het inkomen van kinderen van 23 jaar en ouder wordt hierbij volledig meegerekend. Bij kinderen jonger dan 23 jaar wordt alleen het inkomen boven € 19.758,- meegerekend. Daarnaast is het van belang dat we een uittreksel ontvangen van de Basis Registratie Personen (BRP). Op dit uittreksel moeten alle namen vermeld staan van de inwoners op het betreffende adres. 

Op basis van bovenstaande voorwaarden beoordelen we of je in aanmerking komt voor huurverlaging. Bij een toekenning van de verlaging van de huur, verlagen wij de huur naar de streefhuur +5%. 

Formulier Bezwaarschrift