Eenmalige huurverlaging 2023

De Wet eenmalige huurverlaging 2023 betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning van een woningcorporatie recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én een huurprijs van meer dan € 575,03 per maand. Zij krijgen het recht op huurverlaging naar een huurprijs van € 575,03.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor een huurverlaging?
Huishoudens die op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning (of woonwagen) van een woningcorporatie wonen en:

  • in 2023 een hogere huurprijs hebben dan € 575,03 per maand én
  • een gezamenlijk inkomen hebben dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Als 120% van het sociaal minimum gelden in 2023 de volgende inkomensgrenzen:

  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250 per jaar
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 24.600 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730 per jaar

Corporaties zijn verplicht om al hun huurders die mogelijk voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komen te informeren. Mocht je half mei nog geen bericht van Area hebben ontvangen, maar je inkomen is ná 2021 gedaald, controleer dan zelf of je mogelijk toch in aanmerking komt voor huurverlaging. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging is opgetreden.

Kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?
Via deze link kun je kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging.

Aanvragen eenmalige huurverlaging
Denk je in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging? Dan kun je dit hier aanvragen.
De aanvraag moet vóór 31 december 2024 bij Area binnen zijn.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.woonbond.nl.

Vragen?
Heb je nog vragen stel deze via je huurdersportaal of bel met ons Klanten Contact Centrum: 0413-388044.