Streefhuur

De streefhuur is de huur van een woning die Area vraagt als de woning wordt aangeboden aan een nieuwe huurder.  De streefhuur gebruiken we ook voor de jaarlijkse huurverhoging. Onze streefhuur is lager dan de maximale huur die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met inflatie. 

Je kunt de streefhuur van jouw woning vinden in "Mijn Huurdersportaal"