Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Kijk op deze pagina voor de veelgestelde vragen rondom dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het huurprijsbeleid. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Tot aan welk bedrag mag een kale huurprijs worden verhoogd?

Update mei 2021 FB

Een huurwoning heeft een wettelijk bepaald aantal woningwaarderingspunten en dit aantal punten is gekoppeld aan een huurprijs die maximaal gevraagd mag worden. De huurprijs mag dus nooit hoger worden dan deze wettelijke huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Kan ik de streefhuur van mijn huurwoning opvragen?

Ja, dat kan. Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

Voor 2021 wordt geen huurverhoging doorberekend. 

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de onafhankelijke huurcommissie inschakelen. De beslissing van de huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Website van de Huurcommissie

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat je het verzoek hebt ingediend.

Wat houdt de streefhuur in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid
Je kunt hier je bezwaarschrift digitaal indienen.

Hoe is het mogelijk dat Area een beperkte huurverhoging doorvoert en niet het maximale percentage?

Dit wordt door Area bepaald na overleg met De Bewonersraad.

Waarom krijg ik bericht van de Belastingdienst dat Area een inkomensverklaring (huishoudverklaring) van mij heeft opgevraagd?

Als we inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, dan moeten we bij de Belastingdienst inkomensverklaringen opvragen voor alle DAEB woningen (sociale huurwoningen).

Area vraagt aan de Belastingdienst of bij bewoners de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden..

Dat mag alleen als:
. Het inkomen boven een grens ligt (2020: € 43.574)
. De bewoners onder de AOW gerechtigde leeftijd zijn
. De huishoudsamenstelling niet meer dan 4 personen bedraagt.

Area krijgt dan verklaringen terug waarmee de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden. Die verklaringen stuurt Area mee met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

Op het moment dat Area de verklaringen opvraagt, krijgt de betreffende bewoner een bericht dat Area dat gedaan heeft.

De huurverlaging lijkt niet te zijn doorgevoerd. Ik betaal nog steeds de oude huurprijs. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via Mijn Vraag.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met De Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Waar vind ik een bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Klik hier om het bezwaarschrift online in te dienen.

Area hoeft de huur toch niet te verhogen?

Nee, dat zijn we niet verplicht. Maar wij vinden het heel belangrijk dat iedereen een eerlijke huur betaalt, die past bij het inkomen. Dat betekent voor de ene huurder huurverhoging en voor de ander verlaging. Dit is gebaseerd op het inkomen.

Wat is de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingsstelsel bij een woning hoort?

De huurprijs van een woning wordt vastgesteld op basis van het aantal punten dat volgens het woningwaarderingsstelsel bij de woning hoort. Elke ruimte krijgt een aantal punten, maar ook bijvoorbeeld de lengte van het aanrecht, de uitrusting van de badkamer, energielabel en de WOZ waarde.