Overlast

Ervaar je overlast van de buren? Dan is het verstandig om de irritatie niet te laten oplopen. Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust dat zij overlast veroorzaken. Door zo snel mogelijk met elkaar te praten, voorkom je dat dingen uit de hand lopen. Het resultaat is dat jullie allebei uiteindelijk prettiger wonen. Kom je er samen echt niet uit? Neem dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Overlast

Ik heb overlast van de camera van één van mijn buurtgenoten. Wat moet ik doen?

Algemeen

Area neemt klachten over het plaatsen van camera’s op het gehuurde niet meer standaard op. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat woningen camera’s hebben en dat wordt ook toegestaan.
Worden er strafbare feiten gepleegd door het zonder toestemming delen van beeldmateriaal, dan kun je hiervan aangifte doen bij de politie.

Ik ervaar overlast door vuurwerk. Wat moet ik doen?

Algemeen

De gemeente Maashorst heeft in de maand december een aparte telefoonlijn waar je schade en/of overlast door vuurwerk kunt melden. Zij schakelen deze meldingen door naar de BOA’s.

Vuurwerklijn Gemeente Maashorst: 06-19266385

De speciale overlastlijn is opengesteld vanaf half december. Meldingen van 13.30 tot 22.00 uur lopen via deze lijn en worden door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Maashorst opgevolgd. Buiten deze tijden kunnen klachten gemeld worden bij het reguliere nummer van de politie. Op 31 december is de overlastlijn geopend van 09.00 uur tot 17.30 uur.


Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Neem dan liever contact op met de politie via 0900-8844.

Mag je bloembakken aan het balkon of galerij hangen?

Algemeen

Je mag bloembakken aan de binnenzijde van het balkon hangen. Zo hebben anderen er geen last van wanneer bijvoorbeeld de bloembak lekt na het water geven. Je mag ze niet aan de buitenzijde ophangen omdat dit valgevaar kan opleveren.

Medebewoners binnen het complex houden zich niet aan afgesproken regels. Wat moet ik doen?

Algemeen

Ga met de veroorzakende bewoner in gesprek hierover. Het zou mooi zijn als jullie tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Ik wil een gesprek aanvragen in verband met burenoverlast? Hoe doe ik dit?

Algemeen

Wat vervelend dat je overlast ervaart. Het is belangrijk dat je als eerste zelf het gesprek aan gaat met je buren. Vertel hen wat je ervaart als overlast en vraag of ze meer rekening met je willen houden. Het zou mooi zijn als jullie tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Heb je dit al geprobeerd maar helpt dit niet? Neem dan contact op met

Buurtbemiddeling

Woon je in de gemeente Maashorst?

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar:
buurtbemiddelingmaashorst@ons-welzijn.nl.
Folder Buurtbemiddeling Gemeente Maashorst
Woon je in de gemeente Meierijstad - Veghel en kerkdorpen?  
Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl. 


Buurtbemiddelaars helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen op te lossen. Hoe eerder Buurtbemiddeling ingezet wordt, hoe groter de kans van slagen is. Wacht dus niet te lang!

Kom je er na inzet van buurtbemiddeling niet uit, neem dan contact op met Area. Wij beoordelen of een gesprek bij kan dragen aan een eventuele oplossing. 

Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat moet ik doen?

Algemeen

Wat vervelend dat je overlast ervaart. Het is belangrijk dat je als eerste zelf het gesprek aan gaat met je buren. Vertel hen wat je ervaart als overlast en vraag of ze meer rekening met je willen houden. Het zou mooi zijn als jullie tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Heb je dit al geprobeerd maar helpt dit niet? Neem dan contact op met

Buurtbemiddeling

Woon je in de gemeente Maashorst?

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar:
buurtbemiddelingmaashorst@ons-welzijn.nl.
Folder Buurtbemiddeling Gemeente Maashorst
Woon je in de gemeente Meierijstad - Veghel en kerkdorpen?  
Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl. 

.
Buurtbemiddelaars helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen op te lossen. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt en Buurtbemiddeling stelt als doel dat beide partijen deze afspraken naleven. 

Hoe eerder Buurtbemiddeling ingezet wordt, hoe groter de kans van slagen is. Wacht dus niet te lang!

Kom je er na inzet van Buurtbemiddeling niet uit of escaleert de situatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 Meld de overlast vervolgens schriftelijk bij Area en geef aan dat het bij de politie is gemeld. 

Mijn woning is erg gehorig. Wat moet ik doen?

Algemeen

Maak het probleem bespreekbaar met de buren. Onbewust kan er geluidsoverlast zijn tussen de huurders. Je hoort bijvoorbeeld het lopen op hakken over de vloer. Dit valt onder leefgeluiden. Controleer bijvoorbeeld samen met je buren of er een geschikte ondervloer aanwezig is. Het ontbreken van een geschikte ondervloer kan onnodige geluidsoverlast veroorzaken.  Area stelt bij gebruik van laminaat een geschikte ondervloer verplicht. Deze dien je zelf aan te brengen.

Het stinkt erg in de containerruimte. Wat nu?

Algemeen

Helaas is stankoverlast in containers en de containerruimte niet altijd te verhelpen. Spreek samen af met je medebewoners hoe je dit zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Gaat het om stankoverlast vanuit de containers zelf, dan kun je contact opnemen met de gemeente 0413-281911 (Maashorst) of 14-0413 (Meierijstad).
Heb je een klacht over het schoonmaken van de containerruimte, neem dan contact op met DJM Bedrijfsdiensten: zij zijn bereikbaar via 0485-313129 of  per mail: area@djmbedrijfsdiensten.nl

Mijn buren vervuilen mijn woonomgeving. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wat vervelend dat je overlast ervaart. Het is belangrijk dat je als eerste zelf het gesprek aan gaat met je buren. 

Vertel hen wat je ervaart als overlast en vraag of ze meer rekening met je willen houden. Het zou mooi zijn als jullie tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Heb je dit al geprobeerd maar helpt dit niet? Neem dan contact op met

Buurtbemiddeling

Woon je in de gemeente Maashorst?

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar:
buurtbemiddelingmaashorst@ons-welzijn.nl.
Folder Buurtbemiddeling Gemeente Maashorst
Woon je in de gemeente Meierijstad - Veghel en kerkdorpen?  
Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl. 

.
Buurtbemiddelaars helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen op te lossen. Hoe eerder Buurtbemiddeling ingezet wordt, hoe groter de kans is dat het
slaagt. Wacht dus niet te lang!

Kom je er na inzet van buurtbemiddeling niet uit of escaleert de situatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844

Ik ervaar overlast door vogels. Wat moet ik doen?

Algemeen

We begrijpen dat overlast door vogels erg vervelend kan zijn. Area kan je helaas niet verder helpen.
Onderstaande tips helpen wellicht om vogels uit je directe woonomgeving te weren.

 • Let goed op je afval. Zorg dat er geen etensresten in de tuin liggen en er geen vuilniszaken buiten staan.
 • Ruim fruit en vruchten van notenbomen op.
 • Heb je huisdieren in de tuin, bewaar dan het voedsel in afgesloten bakjes. Haal tegen de avond het voer uit de kooi.
 • Voer het afval af zoals aangegeven in de afvalwijzer van de Gemeente.
 • Voer de vogels niet. Zie je dat andere mensen dit wel doen? Spreek ze erop aan en vertel van de overlast die je ervaart.

Vogelnest onder zonnepanelen:

Area voert geen verdere werkzaamheden uit om het nest te verwijderen. Area heeft zich ook te houden aan de wetgeving: tijdens het broedseizoen is het, ook voor ons, niet toegestaan om nesten te (laten) verwijderen.
De eventuele aanwezigheid van vogelnestjes onder een zonnepaneel kunnen geen schade veroorzaken aan de zonnepanelen of de bedrading. Er zijn bij onze leverancier geen meldingen bekend dat dit een oorzaak kan zijn voor brand. Daarnaast is er nog geen gedegen materiaal beschikbaar dat ervoor zorgt dat de vogels niet onder de zonnepanelen kunnen komen om te broeden. 

Vogelnest in de rookgasafvoer van de CV installatie:

Wanneer er een vogelnest in de rookgasafvoer van de CV ketel zit, wordt het nest door Area verwijderd en plaatsen we een nieuw kapje op de rookgasafvoer. Hoppenbrouwers  controleert / herstelt dan ook de andere woningen binnen dit complex / woningrij.  De opdracht wordt uitgezet aan Hoppenbrouwers . Alex kan een opdrachtbon aanmaken voor Hoppenbrouwers . 

De tuin van de buren wordt niet onderhouden. Wat moet ik doen?

Algemeen

Ervaar je overlast hiervan? Spreek je buren erop aan. Misschien hebben zij niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken. 
Leg de situatie uit. Je kunt je buren bijvoorbeeld bij jouw thuis uitnodigen. Zo ervaren zij wat je ervaart. 

Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met

Buurtbemiddeling

Woon je in de gemeente Maashorst?

Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar:
buurtbemiddelingmaashorst@ons-welzijn.nl.
Folder Buurtbemiddeling Gemeente Maashorst
Woon je in de gemeente Meierijstad - Veghel en kerkdorpen?  
Neem contact op met Buurtbemiddeling via 088-3742525 of mail naar: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl. 

.Buurtbemiddelaars helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen op te lossen. Hoe eerder Buurtbemiddeling ingezet wordt, hoe groter de kans is dat het
slaagt. Wacht dus niet te lang!

Gaat het specifiek om een slecht onderhouden tuin maar heb je er verder geen last van, meld dit dan aan Area via Mijn Vraag.

Ik heb via het overlastformulier een melding gedaan. Wat is de huidige stand van zaken?

Algemeen

Van Area ontvang je een bevestiging van de melding.
We informeren je zo snel mogelijk over de status van jouw melding. 

Het terrein van Area wordt niet juist of onwenselijk gebruikt. Ik ervaar hier overlast van. Wat moet ik doen?

Algemeen

Probeer eerst de veroorzakers zelf aan te spreken. Vertel hoe jij de overlast beleeft. Werkt dat niet? Neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Ik heb het vermoeden dat er in mijn straat woonfraude wordt gepleegd, hoe kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Wat is woonfraude?

Wij verhuren een woning aan een huurder zodat hij er zelf in kan wonen. Dit geldt voor onze sociale huurwoningen en de vrije sector huurwoningen. Area verwacht dat de huurder binnen acht weken na ondertekening van het huurcontract in de woning woont. Soms doet een huurder dit niet of wordt de woning niet gebruikt als woonruimte. Er is sprake van woonfraude als de huurder:

 • Zonder onze toestemming anderen in de woning laat wonen, terwijl de huurder zelf de woning niet bewoont;
 • De woning (via Airbnb) verhuurt, bijvoorbeeld aan toeristen;
 • De woning niet bewoont;
 • De woning niet (alleen) gebruikt om in te wonen, maar ook voor andere (bedrijfs-)activiteiten zoals het kweken van hennep of voor prostitutie.
  Het gebruiken van een woning voor verkoop van drugs, wapens, hennepteelt of prostitutie is nooit toegestaan. Ook mag een woning niet als opslagplaats of bedrijfsruimte worden gebruikt;
 • Er sprake is van toewijzingsfraude.

Voor lange tijd leeg laten staan van de woning
De huurwoning staat leeg. Een huurwoning mag niet langer dan vijf maanden per jaar leeg staan. Als je een woning huurt, hoor je er je hoofdverblijf te hebben. Dit betekent dat je vier tot vijf nachten per week in de woning bent om te eten, drinken en te slapen. Ben je langer afwezig, bijvoorbeeld door lang verblijf in het buitenland, dan kun je je woning voor maximaal twaalf maanden in huisbewaring geven. Dat geldt ook als je wilt ‘proef samenwonen’, als je voor langere tijd wordt opgenomen in een zorginstelling of in de gevangenis zit.

Huisbewaring moet je vooraf aanvragen. Laat je je huurwoning voor lange tijd leeg staan zonder toestemming van Area, dan nemen wij de woning terug.
Neem hiervoor contact met ons op via Mijn Vraag.

Toewijzingsfraude
Een kandidaat levert gegevens aan als Area een woning gaat toewijzen. Er is sprake van fraude als een kandidaat niet eerlijk is geweest over zijn inkomen, gezinssamenstelling of de documenten heeft vervalst die nodig zijn voor de toewijzing van de woning. Zoals bijvoorbeeld de verhuurdersverklaring. Hebben wij een vermoeden van fraude dan nodigen wij je uit voor een gesprek. Je mag dan jouw kant van het verhaal uitleggen. Bij toewijzingsfraude eisen wij altijd opzegging van het huurcontract.

Je kunt je vermoeden van woonfraude melden dit formulier. Wij onderzoeken dit verder. Indien wij verdere informatie nodig hebben, dan nemen we graag contact met je op. 

Ik wil graag barbecueën op mijn balkon. Is dit toegestaan?

Algemeen

Ja, dit mag, maar alleen als je een elektrische barbecue gebruikt. Area stelt de veiligheid voorop. Daarom is het gebruik van een gasbarbecue of een barbecue op houtskool niet toegestaan. Daarnaast is het belangrijk dat jouw buren geen overlast hebben van de rook.