Contact
Vragen? Laat het ons weten

Onderhoudsprojecten

Wij staan voor goed onderhouden woningen, zodat je prettig bij ons kan wonen. Daarom voeren we periodiek diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan onze woningen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke woningen toe zijn aan bijvoorbeeld een nieuwe CV-ketel, dakbedekking of schilderwerk. Deze werkzaamheden worden altijd bij meerdere woningen tegelijk uitgevoerd, meestal per straat of woonblok.

Veel gevraagd over Onderhoudsprojecten

Wat is het verschil tussen een renovatie en planmatig onderhoud?

Renovatie
Als er sprake is van renovatie, dan voert de Area werkzaamheden uit die het woongenot verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbelglas en een centrale verwarming. In dit geval doet Area aan jou een voorstel van de werkzaamheden en geeft hierbij een eventuele huurverhoging door. Is er sprake van een renovatie dan heb je op het moment dat de woning (tijdelijk) verlaten moeten worden wel recht op een verhuisvergoeding.

Planmatig Onderhoud
Het komt voor dat Area ervoor kiest om verschillende werkzaamheden aan de woning gelijktijdig uit te voeren. Dit is efficiënter en voor de verhuurder financieel aantrekkelijk. We spreken dan over planmatig onderhoud. In dit geval mag er nooit sprake zijn van een huurverhoging. De werkzaamheden vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Jij hebt in dit geval geen recht op een verhuis- of onkostenvergoeding, ook niet als je het huis uit moet.

Project Schiestraat 1 tot en met 4 Veghel

Grootschalig onderhoud, werkzaamhedeb april/mei 2017.

Wat is het proces/ werkwijze bij planmatig onderhoud?

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvang je een brief van ons. In de brief staat informatie over de planning, wat we gaan doen, wat we van je verwachten en wie binnen Area de projectleider is.

Ik wil graag informatie over de (lopende) renovatie/ planmatig onderhoud van mijn woning.

Neem contact op met Area via het contactformulier.

Als jullie bij mij planmatig onderhoud uitvoeren, kunnen jullie dan meteen een paar andere klachten oplossen?

Ja, dat kan. Echter is het niet altijd mogelijk dat de uitvoerende dit hersteld. Neem daarom voor andere reparaties contact op met Area via reparatieverzoek.

Ik heb een klacht over hoe de werkzaamheden bij het planmatig onderhoud zijn uitgevoerd. Waar moet ik deze melden?

Meld de klacht als eerste bij de uitvoerder van de externe partij. Komen jullie er samen niet uit? Neem contact op met Area via het contactformulier.

Ik ben niet thuis op de dag dat jullie onderhoud aan mijn huis willen uitvoeren. Wat moet ik doen?

Probeer eerst of iemand in jouw omgeving op dat moment in de woning aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren.

Lukt dat niet? Neem contact op met de contactpersoon van de aannemer met wie je de afspraak hebt gemaakt. Met hen kun je een nieuwe afspraak maken.

Waarom worden bepaalde onderdelen niet meegenomen bij planmatig onderhoud?

Meestal komt dit doordat deze onderdelen nog niet aan vervanging toe zijn of op een later moment vervangen worden. Voor meer informatie neem je contact met ons op via het contactformulier

Waarom wijzigt de planning tijdens de uitvoering?

Er kunnen veel oorzaken zijn. Bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Wij streven ernaar om je zo goed mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.

Ik heb een brief ontvangen van een bedrijf over de werkzaamheden die ze willen uitvoeren. Klopt dit wel?

Neem voor de zekerheid contact op met Area via het contactformulier. Geef goed aan welk bedrijf, welke medewerker en het onderwerp de brief verstuurd  heeft.

Ik heb een brief ontvangen dat er (zonder afspraak) iemand langskomt om mijn huis te inspecteren met betrekking tot het energielabel. Klopt dit?

Dit klopt. Wanneer er energiemaatregelen getroffen zijn krijgen woningen een nieuw energielabel. De firma Atriensis schrijft deze huurders aan. Na het bezoek ontvangen zij een aangepast energielabel. 

Voorbeelden van energiemaatregelen zijn:

  • Een nieuwe CV-ketel
  • Nieuwe mechanische ventilatie plaatsen
  • Zonnepanelen plaatsen
  • Isolatiemaatregelen
      

De buitengevel is vies/ groen uitgeslagen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via .

Geef duidelijk aan om welk het materiaal is. Is het probleem alleen bij uw woning zichtbaar. Komt dit wellicht door een lekkage?

Wij gaan de situatie bekijken.

Project OD06 Beukenlaan

Isolatieproject OD06 Beukenlaan 1 t/m 23 (o)
Uitvoeringsperiode september- oktober 2016

Project renovatie Bloemenwijk

Het grootste deel van de renovatie heeft inmiddels al plaats gevonden. Nu wordt de renovatie voorbereid van de Hortensiastraat 2 t/m 24 en Salviastraat 13 t/m 19. Met hen wordt door Area contact opgenomen om te horen wat hun wensen zijn en om de woningen technisch te beoordelen. Zodra bekend is wat er gedaan wordt, worden de bewoners uitgenodigd voor een informatieavond. De planning is dat de uitvoering na de zomervakantie van 2017 start.

De contactpersoon bij Knaapen is  Peter van Deursen 06-317 81 942 (of Jan van Dooren  0499-460605). Vragen mag je aan hen stellen.

Project Veghel-Zuid isolatie

Isolatieproject VZ01: A.Tasman/Callenb./H.deFries/Houtman/JvAmstel/P.Hein/Witte de With
Uitvoeringsperiode augustus – november 2016

Project VH05 Bitswijk en Houtkers vervangen trappen en balkons

Vervanging trappen en balkons VH05 Bitswijk 33 t/m 43 (o)/Houtkers 21 t/m 35 (o)
Voorbereiding 2016
Uitvoering gepland maart-april 2017

Vragen over het project Veghel-Zuid flats isolatie Prof. Oudstraat, Dr.W.Dreesstraat en Prof. Gerbrandystraat

Heb je vragen over de renovatie? Deze kun je direct stellen aan de uitvoerende partij Caspar de Haan.

Vragen over project De Bogerd Uden Renovatie

  • Heb je vragen over de renovatie? Deze kun je digitaal kwijt via "mijn eigen woning" (communicatie middel van Knaapen). Of ze lopen binnen bij de directiewoning  Bogerdstraat 37. Op dit adres is er onder werktijd altijd iemand aanwezig van de projectgroep om vragen te beantwoorden.

In de Bogerd worden momenteel 209 woningen gerenoveerd, de uitvoering wordt gedaan door Knaapen Groep uit Eindhoven en is opgedeeld in drie fasen.

  • Fase 1: 22 woningen, start renovatie Oktober 2016, gereed December 2016
  • Fase 2: 97 woningen, start renovatie Maart 2017, gereed December 2017
  • Fase 3: 90 woningen, start renovatie Februari 2018, gereed eind 2018

De renovatie betreft verbetering van de binnenpaketten, keuken, badkamer en toilet. Ook de buitenzijde van de woning wordt verbeterd, spouwisolatie, verbeterede installatie(s), een nieuw dak met zonnepanelen en indien noodzakelijk nieuwe kozijnen.

Project Bloemenwijk BL06 en Hortensiastraat (BL04) pilot Woonconnect

19 woningen Bloemenwijk complex BL06 en de hortensiastraat (BL04) pilot Woonconnect

Voorbereidingsfase

Project De Bunders BU07 isolatie

Isolatieproject BU07 Cederlaar 1 t/m 108/Dennelaar 63 t/m 73 (o)/Distellaar
Uitvoeringsperiode september – november 2016

Project VC05 Deken Snoecxstraat

Isolatieproject VC05 Deken Snoecxstraat 2 /m 50 (e)
Uitvoeringsperiode september – november 2016

Project De Bunders isolatie

Isolatieproject BU05: Distel 68t/m82 (e)/Espel 13t/m78/Venkel 14t/m20 (e)
Uitvoeringsperiode september – november 2016

Project UC02 Prof. Pulserstraat

Isolatieproject UC02 Prof.Pulserstraat 43 t/m 61 (o)
Uitvoeringsperiode september- oktober 2016

Er staat iemand aan de deur die zegt vanuit Area opdracht te hebben om langs te komen. Klopt dat?

Wanneer Area opdracht verstrekt voor een veldonderzoek, dan krijgt betreffende partij altijd een brief mee op briefpapier van Area.  Bij al onze partners is bekend dat ze zich moeten kunnen identificeren bij opname. Huurders mogen hier ten alle tijden om vragen!

Vertrouw je de situatie alsnog niet? Laat de persoon dan nooit binnen. De medewerker gaat dan contact met ons opnemen.

Meer vragen (19)