Onderhoudsprojecten

Wij staan voor goed onderhouden woningen, zodat je prettig bij ons kan wonen. Daarom voeren we periodiek diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan onze woningen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke woningen toe zijn aan bijvoorbeeld een nieuwe CV-ketel, dakbedekking of schilderwerk. Deze werkzaamheden worden altijd bij meerdere woningen tegelijk uitgevoerd, meestal per straat of woonblok.

Veel gevraagd over Onderhoudsprojecten

Ik wil graag informatie over de (lopende) renovatie of het planmatig onderhoud van mijn woning.

Algemeen

Neem contact op met Area via Mijn Vraag. We geven je dan een terugkoppeling.

Waarom wijzigt de planning tijdens de uitvoering?

Algemeen

Er kunnen veel oorzaken zijn. Bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Wij streven ernaar om je zo goed mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.

Als jullie bij mij planmatig onderhoud uitvoeren, kunnen jullie dan meteen een paar andere klachten oplossen?

Algemeen

Ja, dat kan. Echter is het niet altijd mogelijk dat de uitvoerende partij dit herstelt. Neem daarom voor andere reparaties contact op met Area via Mijn reparatieverzoek.

Wat is het proces/ werkwijze bij planmatig onderhoud?

Algemeen

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvang je een brief van ons. In de brief staat informatie over de planning, wat we gaan doen, wat we van je verwachten en wie binnen Area de projectleider is.

Waarom worden bepaalde onderdelen niet meegenomen bij planmatig onderhoud?

Algemeen

Meestal komt dit doordat deze onderdelen nog niet aan vervanging toe zijn of op een later moment vervangen worden. Voor meer informatie neem je contact met ons op via Mijn Vraag.

Er worden werkzaamheden in het kader van brandveiligheid uitgevoerd in mijn complex of woning. Ik ben in die periode niet thuis. Wat nu?

Algemeen

Mochten wij u tijdens de controle niet thuis aantreffen, dan schuiven we de controle door naar de volgende geplande controle.
Het is niet mogelijk om een tijdsafspraak voor deze controle te maken.

De controle duurt circa 15 minuten per appartement. Area voert deze controle met enige regelmaat uit.

 

Ik ben niet thuis op de dag dat jullie onderhoud aan mijn huis willen uitvoeren. Wat moet ik doen?

Algemeen

Probeer eerst of iemand in jouw omgeving op dat moment in de woning aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren.

Lukt dat niet? Neem contact op met de contactpersoon van de aannemer met wie je de afspraak hebt gemaakt. Met hen kun je een nieuwe afspraak maken.

Ik heb een brief dat er iemand langs wil komen / Er staat iemand voor de deur namens Area. Er lopen mensen rond het complex in verband met een opname. Klopt dit?

Algemeen

Het kan kloppen dat er namens Area personen betrokken zijn bij je woning of complex.
Hieronder lees je wat je mag verwachten:

  • Wanneer er voor het bepalen van het planmatig onderhoud geen woningen bezichtigd hoeven te worden, dan inspecteert de onderhoudspartij alleen het complex.  Er wordt dan geen brief verstuurd.
  • Wanneer er voor het bepalen van het planmatig onderhoud steekproefsgewijs een woning geinspecteerd moet worden, dan wordt er door de onderhoudspartij ook geen brief naar jou als huurder gestuurd. De persoon aan de deur kan dan wel altijd een brief overleggen, waarin Area  toestemming hiervoor geeft. Bij al onze partners is bekend dat ze zich moeten kunnen identificeren bij opname. Je mag hier te allen tijden naar vragen!
  • Wanneer men voor het bepalen van het planmatig onderhoud in iedere woning moet zijn, dan ontvang je vooraf een brief van de onderhoudspartij. Dit gebeurt ook wanneer er energiemaatregelen zijn getroffen, waardoor je een nieuw energielabel krijgt. Voorbeelden van energiemaatregelen zijn: een nieuwe CV-ketel, het plaatsen van nieuwe mechanische ventilatie, het plaatsen van zonnepanelen, isolatiemaatregelen etc.
  • Indien er iemand namens Area bij je aan de deur komt, kan hij of zij zich altijd legitimeren. Hij heeft een identiteitsbewijs bij zich of een batch van Area, of een brief dat hij namens Area werkzaamheden komt uitvoeren.

Vertrouw je de situatie alsnog niet? Laat de persoon dan nooit binnen. De betreffende medewerker gaat dan contact met ons opnemen.

Ik heb schade welke door werkzaamheden ivm renovatie of planmatig onderhoud is ontstaan. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Je mag dit in de eerste instantie melden bij de uitvoerder die het traject begeleid. Je vult dan samen met hem het schadeformulier in. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met Area via Mijn Vraag.

Wat is het verschil tussen een renovatie en planmatig onderhoud?

Algemeen

Renovatie
Als er sprake is van renovatie, dan voert de Area werkzaamheden uit die het woongenot verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbelglas en een centrale verwarming. In dit geval doet Area aan jou een voorstel van de werkzaamheden en geeft hierbij een eventuele huurverhoging door. Is er sprake van een renovatie dan heb je op het moment dat de woning (tijdelijk) verlaten moet worden recht op een verhuisvergoeding.

Planmatig Onderhoud
Het komt voor dat Area ervoor kiest om verschillende werkzaamheden aan de woning gelijktijdig uit te voeren. Dit is efficiënter en voor de verhuurder financieel aantrekkelijk. We spreken dan over planmatig onderhoud. In dit geval mag er nooit sprake zijn van een huurverhoging. De werkzaamheden vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Jij hebt in dit geval geen recht op een verhuis- of onkostenvergoeding, ook niet als je het huis uit moet.

De buitengevel is vies of groen uitgeslagen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Kijk eerst of je het zelf kunt schoonmaken. Zo niet, neem contact op met Area via Mijn Vraag.

Geef duidelijk aan om welk materiaal het gaat. Is het probleem alleen bij jouw woning zichtbaar? Komt dit mogelijk door een lekkage?

Wij zullen een afspraak plannen met jou en de technisch beheerder om de situatie ter plaatse te beoordelen. 

Ik heb een klacht over hoe de werkzaamheden bij het planmatig onderhoud zijn uitgevoerd. Waar moet ik deze melden?

Algemeen

Meld de klacht als eerste bij de uitvoerder van de externe partij. Komen jullie er samen niet uit? Meld je klacht bij Area, geef je klacht aan ons door.

De melding komt binnen bij de kwaliteitscoördinator die de melding doorstuurt naar de verantwoordelijke afdeling. Hier wordt jouw klacht bekeken en er wordt er in overleg met jou naar een mogelijke oplossing gezocht.

Ik heb een brief ontvangen van een bedrijf over de werkzaamheden die ze willen uitvoeren. Ik heb er een vraag over?

Algemeen

Neem contact op met Area via Mijn Vraag of met het bedrijf die de brief gestuurd heeft. Er staat altijd een telefoonnummer in de brief. Geef goed aan welk bedrijf en welke medewerker de brief verstuurd heeft en wat het onderwerp op de brief is.