Contact
Vragen? Laat het ons weten

Brand- of stormschade

Jouw woning is door ons verzekerd tegen schade door storm en brand. Alle schade moet zo spoedig mogelijk aan ons gemeld worden. Als huurder moet je de kans op dit soort schade zo klein mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door bij storm ramen en deuren te sluiten. Probeer bij brand- of stormschade altijd eerste zelf zoveel mogelijk noodvoorzieningen te treffen, zodat vervolgschade aan jouw of onze eigendommen beperkt blijft. Bijvoorbeeld het plaatsen van een emmer bij lekkage. 

Veel gevraagd over Brand- of stormschade

Ik heb brandschade in de woning. Wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door via 0413-388044. Afhankelijk van de schade worden de vervolgstappen met je afgesproken. 

Ik huur een woning van Area. Welke verzekeringen moet ik afsluiten?

Inboedelverzekering
Ja, je dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Door schade aan de opstal kan er ook schade ontstaan aan je inboedel, bijvoorbeeld door een lekkage. Natuurlijk dien je schade aan de opstal zo spoedig mogelijk te melden zodat we dat zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Ook schade aan vloeren, schilderwerk van muren en raambekleding als gevolg van bijvoorbeeld een lekkage kun je doorgaans verhalen op je inboedelverzekering.  

Brandverzekering
Nee, deze verzekering is niet nodig. Een brandverzekering is een opstalverzekering en deze valt onder Area.

Door de storm heb ik schade aan mijn zonwering. Wat moet ik doen?

Bij stormschade brengen wij de kosten bij jou in rekening. Vanaf windkracht 3 kan het zonweringssysteem schade oplopen en mag dan niet gebruikt worden. De onderaannemer die Area voor het herstel inschakelt bepaalt of het stormschade is.  

Mijn zonnepanelen hebben schade of zijn vies. Voor wie is het herstel?

Schade
De zonnepanelen zijn eigendom van Area. Herstel door schade aan zonnepanelen is dus ook voor Area en zal via de gebruikelijke weg gemeld moeten worden aan Tenten Solar} via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.. Als de schade aan jezelf te wijten is, dan zijn de reparatiekosten voor jou.

Onderhoud
Zonnepanelen hebben in principe geen onderhoud nodig. Zijn de zonnepanelen vervuild? Regen spoelt ze schoon. Enkel bij ernstige vervuiling zoals vogelnestjes, forse opstapeling van stuifmeel of blad - langdurig vastzittend - is schoonmaak noodzakelijk. Neem dan contact hierover op met Area.

Ik heb een vraag over de brandveiligheid van het complex.

Area voert van 2018 tot en met 2020 een verbetering van de brandveiligheid door in haar wooncomplexen.
Zodra wij in het complex aan de slag gaan, informeren wij de bewoners.

De werkzaamheden komen er op neer dat de gevolgen van brand zoveel mogelijk beperkt blijven tot het appartement dat brand,
en dat de overige bewoners op tijd en veilig kunnen vluchten.
Veilig vluchten houdt in dat je niet door de rook hoeft te lopen. Rook maakt namelijk meer slachtoffers dan het vuur.
Hiervoor komen er in alle appartementen rookmelders en zorgen we er voor dat de zogenoemde brandscheidingen tussen de woningen, en tussen de woning en de gangen op orde zijn.

Area bepaalt de werkzaamheden per complex op basis van een advies van bureau Nibag.

Vervolgens worden de werkzaamheden uitgevoerd door een goede samenwerking van Cornelissen Aannemingsbedrijf en Herlings Electro techniek. 

Controle/onderhoud van de brandblussers
In het appartementencomplex waar je woont kunnen brandblussers hangen die eigendom zijn van Area. Deze brandblussers moeten periodiek onderhouden worden, hiervoor heeft Area een onderhoudscontract met de firma Kling Brandbeveiliging.

Op de brandblussers zit een gele sticker waarop te zien is wanneer de blusser voor de laatste keer onderhoud heeft gehad. Daarnaast is op deze sticker te zien wanneer de volgende onderhoudsbeurt gepland staat.

Volgens de NEN 2559 norm moeten brandblussers 1x per jaar gecontroleerd worden door Kling, dit is dan ook te zien op de gele sticker. Is de brandblusser bijvoorbeeld in juli 2018 onderhouden dan zal op de sticker staan dat de volgende onderhoudsbeurt in juli 2019 moet plaatsvinden.

 Er is echter ook een wettelijke norm voor het onderhoud aan brandblussers. De wet schrijft voor dat een brandblusser 1x per 2 jaar onderhouden moet worden. Area heeft de wettelijke norm verkozen boven de NEN 2559 norm. Hierdoor komt de plandatum op de sticker van de brandblusser in jouw directe woonomgeving niet overeen met de werkelijke plandatum. Is een brandblusser voor het laatst onderhouden in juli 2018 dan wordt deze pas in juli 2020 opnieuw door Kling gecontroleerd.

Belangrijk: 
Wanneer je medicinale zuurstof gebruikt, wordt er automatisch een sticker meegeleverd door de leverancier. Zorg ervoor dat deze sticker duidelijk zichtbaar is bij je voordeur, zodat hulpdiensten weten dat er medicinale zuurstof in de woning aanwezig is. 

Ik heb (gevolg)schade aan mijn woning. Wat moet ik doen?

Voor schade aan de inboedel kun je terecht bij je eigen inboedelverzekering.  Schade aan de opstal geef je aan ons door via het contactformulier of in geval van spoed via 0413-388044.

Er is brand in mijn woning geweest. Wat moet ik nu doen?

Wanneer je brand in je woning hebt gehad, neem je contact op met Area via 0413-388044 of vul een het formulier reparatieverzoek in. Wij informeren je over de vervolgstappen.

Ook buiten kantooruren word je telefonisch verder geholpen.

Meer vragen (2)