Contact
Vragen? Laat het ons weten

Urgentie

Het kan gebeuren dat je door persoonlijke omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig hebt. Het is belangrijk dat je eerst zelf actief op zoek gaat naar een andere woning. Lukt dat niet dan zou je als er sprake is van een bijzondere situatie urgentie kunnen aanvragen. Als de onafhankelijke urgentiecommissie de aanvraag positief beoordeelt, kan Area met voorrang een woning toewijzen.

Je kunt niet in alle gevallen een urgentie toegekend krijgen. Het is daarom belangrijk om eerst deze informatie goed te lezen, voordat je de aanvraagformulieren die hierbij horen invult.

Veel gevraagd over Urgentie

Hoe kan ik urgentie aanvragen?

Lees hier de toelichting op de urgentieregeling. Vul het aanvraagformulier en het stroomschema in. Als aan het einde van het stroomschema het antwoord positief is, vul dan het aanvraagformulier in. Je kunt beide formulieren downloaden en per email of post naar Area sturen. Om jouw situatie aantoonbaar te maken, vragen wij je om alle relevante documenten mee te sturen. 

Wanneer wordt geen urgentie toegekend?

Als je terugkeert uit het buitenland
Als er sprake is van relationele problemen in de thuissituatie
Als je gaat scheiden of het samenwonen beëindigd wordt
Als er sprake is van gezinshereniging
Als je alleen of met kinderen bij iemand inwoont
Als er sprake is van een generatieconflict
Als je te klein, te duur of te groot woont
Als je de afstand tussen wonen en werken te groot vindt
Als je overlast ervaart of veroorzaakt of bij burenruzie
Als je gelijkvloers wilt wonen of medische of ergonomische redenen heeft
Als je huurachterstand hebt
Als eerder een urgentie is toegekend in de afgelopen 2 jaar
Als het tijdelijk huurcontract eindigt
Als de huur van een kamer eindigt (bv vanwege einde studie)
Als je vanuit een internaat of woonbegeleiding doorstroomt (dit kan alleen via afspraken met de organisatie en Area)
Als je financieel in staat bent om binnen 6 maanden een woning te kopen of te huren
Als je geplaatst bent op de "sanctielijst" van Area vanwege bijvoorbeeld hennepkweek, niet betaalde (huur)-schulden of anders
Als urgentie eerder is afgewezen en er niets gewijzigd is in jouw situatie
Deze opsomming is niet volledig, maar geeft slechts een algemeen beeld. Zo is ook zwangerschap niet persé een reden om een urgentie te krijgen. Het gaat om een plotselinge verandering van de leefsituatie die buiten jouw schuld en verantwoordelijkheid is geschied.

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als je urgentie aanvraagt om bovenstaande redenen.

Ik heb snel een woning nodig, wat kan ik doen?

Je moet je inschrijven als woningzoekende en reageren op het woningaanbod.

Kan ik urgentie aanvragen nu ik na mijn scheiding de zorg voor de kinderen heb, maar nog geen woning heb gevonden?

Alleen het verbreken van een relatie is niet voldoende om urgentie aan te vragen. Je moet aantonen dat je volledig buiten je eigen schuld zonder woonruimte zit en dat je alles gedaan hebt om wel woonruimte te vinden. 

Ik wil een gesprek aanvragen omdat ik dringend op zoek ben naar een woning.

Kijk eerst of je het antwoord op je vraag op onze website kunt vinden. Als je urgentie wilt aanvragen, kijk dan eerst of je aan de voorwaarden voldoet. Als je het antwoord op je vraag niet op onze website kunt vinden, mag je altijd contact met ons opnemen om een afspraak in te plannen voor een persoonlijk gesprek.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Ja, je moet wel blijven reageren. Echter Area zoekt binnen zes maanden een passende woning voor je en doet je een éénmalig aanbod. Als je dit aanbod weigert, vervalt je urgentie.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn urgentieaanvraag ontvang?

Als een urgentieaanvraag compleet is, wordt hij in behandeling genomen en ontvang je binnen een week een uitnodiging voor een intakegesprek. Daarna wordt jouw aanvraag door een onafhankelijke commissie beoordeeld. De Urgentiecommissie vergadert elke maand, je ontvangt binnen vier dagen na de vergadering het besluit.

Ik heb om medische gronden met spoed een andere woning, krijg ik dan voorrang?

De gemeente afdeling WMO bekijkt eerst of jouw woning aangepast kan worden aan jouw handicap. Je kunt natuurlijk altijd zelf reageren op ons woningaanbod op gelijkvloerse woningen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een urgentie?

Het aanvragen van urgentie kost niets, wel moet je voldoen aan de voorwaarden uit het stroomschema om urgentie te kunnen aanvragen. 

Aan welke voorwaarden moet ik in ieder geval voldoen om urgentie te mogen aanvragen?

Je kunt alleen urgentie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er is plotseling, buiten je schuld en verantwoordelijkheid, een verandering in de leefsituatie ontstaan waardoor een ernstig probleem bestaat dat alleen met andere huisvesting opgelost kan worden.
  • De situatie is binnen de gemeenten Uden of Veghel ontstaan en je moet minstens 1 jaar in Uden of Veghel (of een van de bijhorende kerkdorpen) wonen.
  • Je bent zelf aantoonbaar actief op zoek geweest naar een passende woning.
  • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij Area.
  • Je hebt de vragen van het aanvraagformulier volledig en naar waarheid ingevuld en de gevraagde gegevens ingediend bij de aanvraag.

Als ik urgentie heb gekregen, kan ik dan ook reageren op het woningaanbod?

Als je urgentie krijgt, zoekt Area een passende woning voor je. Natuurlijk moet je wel zelf blijven reageren en actief zoeken naar een woning.

Heeft Area afspraken met zorgpartijen en externe organisaties over woningtoewijzing?

Area heeft met de gemeenten Uden en Veghel, en enkele andere organisaties afspraken om enkele woningen buiten het toewijzingssysteem om en buiten de urgentieregeling toe te wijzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor afspraken over vluchtelingen, uitstroom bij een instelling, maar ook voor mensen die een WMO-indicatie hebben. Deze vallen derhalve dan ook niet onder deze urgentieregeling. Voor een WMO-indicatie kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.

Als je door herstructurering van woningen van Area, jouw woning moet verlaten zal Area zelf zorgen voor een andere passende oplossing. Ook wanneer de woning door een calamiteit (bv. brand) onbewoonbaar wordt en je daar zelf geen schuld aan hebt, zal Area de woning laten herstellen of een andere woning toewijzen.

Meer vragen (7)