Contact
Vragen? Laat het ons weten

Woningruil

Zoek je een andere woning? Misschien is woningruil iets voor je.
Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen.

Je zoekt dan zelfstandig een huurder van een andere woning die met je wilt ruilen. Wanneer dit is gelukt, dien je samen bij ons een verzoek tot woningruil in.

Veel gevraagd over Woningruil

Is er een lijst van kandidaten voor woningruil?

Nee, je zoekt zelf een ruilkandidaat. Dat kun je bijvoorbeeld doen via www.woningruil.nl. Het formulier verzoek tot woningruil vul je in zodra je een ruilkandidaat gevonden hebt. Je kunt ook zelf een advertentie zetten in de plaatselijke krant of een briefje ophangen in de supermarkt.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

  • de nieuwe woning is passend wat betreft de nieuwe huurprijs, zie passend toewijzen
  • er is geen sprake van een betalingsachterstand en is er de afgelopen zes maanden ook niet geweest
  • als je van een andere verhuurder huurt, moet je een verhuurdersverklaring (door de verhuurder ingevuld en ondertekend) bij de aanvraag inleveren
  • je dient een inkomensregistratieformulier aan te leveren met de inkomensverklaring van de belastingdienst
  • beide woningen zijn goed bewoonbaar. Als je een woning van Area huurt, dient de vooropname goedgekeurd te zijn door ons
  • de woning die je gaat huren, accepteer je in de huidige staat waarin die zich bevindt
  • beide partijen moeten een bewoningsduur van minimaal 2 jaar hebben opgebouwd
  • er vindt een gesprek plaats met Area om na te gaan wat jullie redenen zijn voor deze woningruil en om na te gaan of het om een passende ruil gaat
  • bij woningruil gelden dezelfde regels als bij toewijzing van woningen via het woonruimte bemiddelingssysteem
  • Area heeft het recht om een woningruil te allen tijden te weigeren

Verlies ik bij woningruil mijn opgebouwde inschrijftijd?

Wanneer je een nieuwe huurovereenkomst in het werkgebied van Area tekent, vervalt de eerder opgebouwde inschrijfduur. Je blijft wel ingeschreven als woningzoekende.

Ruil je naar een woning buiten ons werkgebied dan behoud je je inschrijftijd.

Verandert mijn huurprijs als ik woningruil aanvraag?

Ja, de huurprijzen worden aangepast en kunnen zowel hoger als lager worden.

Welke gegevens moet ik inleveren bij woningruil?

Je levert het formulier verzoek tot woningruil in met de volgende documenten:
- Inkomensregistratieformulier
- Inkomensverklaring van de belastingdienst van beide aanvragers
- Verhuurdersverklaring ruilkandidaat (als deze van een andere verhuurder huurt)
- Kopie van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs van ruilkandidaat

Mag ik van woning ruilen zonder toestemming van Area?

Nee, ruilen is pas toegestaan nadat je hiervoor toestemming van Area hebt gekregen. Als je van woning ruilt zonder onze toestemming, loop je het risico dat we de woning ontruimen. Voor meer informatie zie www.woningruil.nl.

Wat is woningruil?

Woningruil is het onderling ruilen van de huurwoningen. Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen. Voorwaarde is dat jezelf op zoek gaat naar een andere huurder. Dit kan door je woning aan te melden op www.woningruil.nl. Heb je deze gevonden, dien je samen een verzoek tot woningruil in. 

Meer vragen (2)