Contact
Vragen? Laat het ons weten

Informatie over projecten

Area is volop in beweging! Zowel in Uden als Veghel wordt een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd.

Veel gevraagd over Informatie over projecten

Wat is tijdelijk wonen?

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toeneemt. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Area begrijpt dat het een stressvolle situatie kan zijn als je met spoed een woning nodig hebt en je telkens maar niet in aanmerking komt voor een woning. Deze stress willen we voor onze doelgroep verlichten door een tweejarig huurcontract aan te bieden, terwijl de inschrijftijd van de woningzoekende behouden blijft. In die twee jaar kan rustig naar een definitieve woning worden gezocht. We bieden dus een tijdelijke oplossing voor die mensen die een overbrugging nodig hebben.

We maken gebruik van tijdelijke woningen om met de marktvraag mee te kunnen bewegen. We ervaren nu een piek in de vraag naar woningen, maar in de toekomst wordt verwacht dat de vraag naar woningen af gaat nemen. De tijdelijke woningen kunnen we weghalen zodat leegstand kan worden beperkt. Zo dragen we bij aan leefbare dorpen en wijken. We gaan ervan uit dat de woningen 20 jaar blijven staan. Dit is nog best een lange tijd, maar nog altijd korter dan de 50 tot 70 jaar waarvoor we onze reguliere woningen bouwen.

De tijdelijke woningen zijn 30 tot 40 m² en hebben een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers en een badkamer met douche, wasbak en toilet. De woningen zijn sober en doelmatig waardoor we er een lage huurprijs (tussen de € 400,- en € 500,- ) voor kunnen vragen. Een prima oplossing voor een tijdelijke situatie.

De woningen worden 'all electric' uitgevoerd waarbij zonnepanelen op het dak worden gelegd. De energieprestatie van de woningen is erg goed, waardoor we de woningen echt betaalbaar houden en het milieu kunnen ontzien. Ook is er nagedacht over het hergebruik van de woningen en materialen na de levensduur op de locaties.

Project Tijdelijk Wonen Velmolen Oost Uden

Op deze locatie willen we 34 tijdelijke appartementen realiseren. De plannen voor deze locatie zijn in voorbereiding en we verwachten dat de start bouw in maart 2017 zal plaatsvinden waarna de woningen in juni 2017 worden opgeleverd.

Project Tijdelijk Wonen Loopkantstraat Uden

In voorbereiding: nieuwbouw 18 appartementen
Start bouw naar verwachting in januari 2017 oplevering maart 2017
Op deze locatie willen we 18 tijdelijke appartementen realiseren. De plannen voor deze locatie zijn in voorbereiding en we verwachten dat de start bouw in januari 2017 zal plaatsvinden waarna de woningen in april 2017 worden opgeleverd.

Project Jan van Galenstraat, Veghel-Zuid

Na de verhuizing van de Vijfmaster school en de Microhal willen we op deze locatie 28 grondgebonden woningen maken. Deze woningen zijn vooral voor de een- en tweepersoonshuishoudens en hebben maximaal 2 slaapkamers. Bij deze ontwikkeling houden we een groot deel van de locatie vrij voor groen en speelruimte voor de wijk. Op dit moment worden de plannen vormgegeven en kunnen we nog niets zeggen over de verwachte planning.

Project Groen van Prinstererlaan, Veghel-Zuid

Op de plek van de voormalige Franciscusschool willen we met behoud van het groene karakter van de locatie 12 kwadrant woningen maken. Door deze compacte bouwvorm speels op de locatie te plaatsen blijft er ruimte voor de speelplaats en de jeu de boules veld die door de wijk erg gewaardeerd worden. Deze woningen zijn vooral voor de een- en tweepersoonshuishoudens en hebben 1 slaapkamer op de begane grond waardoor de woning voor zowel voor starters als voor senioren een erg mooie kans is. Op dit moment worden de plannen vormgegeven en kunnen we nog niets zeggen over de verwachte planning.

Project Evertsestraat, Veghel-Zuid

Op de plek van de voormalige school Het Anker wil Area 6 woningen ontwikkelen met uitzicht op de Aa. Een unieke plek in Veghel. Wie wil nu niet aan een park wonen. De woningen worden met 3 slaapkamers iets ruimer van opzet zodat hier ook gezinnen kunnen wonen. Op dit moment worden de plannen vormgegeven en kunnen we nog niets zeggen over de verwachte planning.

Project De Gaarden

De eerste fase bestaat uit 24 appartementen en 18 eengezinswoningen, straatnaam Kersengaarde

Oplevering van de appartementen staan gepland voor 14 en 15 december. De huurders ontvangen bericht hierover.

Project De Bogerd Uden sloop 22 woningen

In de Bogerd is besloten om over te gaan tot sloop van 22 woningen, uiterlijke datum sloop is 1 januari 2019. Daarna vervangende nieuwbouw met huurwoningen in de sociale huursector. Woningen die nu vrijkomen, worden in beheer gegeven bij antikraak-organisatie Ad-Hoc.

Het gaat om de adressen: Verduijnstraat 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, Peperstraat 2, 2a, 4, 4a, Ringbaan Noord 1, 3, 5, 7, 9, Bosschebaan 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a en 12.

Inmiddels zijn 9 woningen in beheer bij Ad Hoc en 1 woning is dichtgespijkerd en wordt niet meer bewoond.

Project Kolonel Johnsonstraat Veghel

In de Kolonel Johnsonstraat 6 en 8 in Veghel gaat Area 12 kamers verhuren. Dit is een twee-onder-eenkapwoning in de wijk Hoogeind in Veghel (dicht bij het Centrum). Deze woningen waren voorheen in gebruik door een peuterspeelzaal en staan al een tijdje leeg. Area koopt de woningen van de gemeente Veghel en gaat deze ombouwen in 6 kamers per woning. Met een aantal partijen, gemeente Veghel, Vluchtelingenwerk en Ons Welzijn, is de afspraak gemaakt dat daar per woning 4 statushouders geplaatst worden en dat Area 2 kamers aanbiedt aan alleenstaanden.

Van de 6 bewoners per woning, worden er 2 geplaatst die net 18 jaar geworden zijn. Deze 2 wonen nu al in Veghel onder de voogdij van Stichting Oosterpoort. Als zij 18 jaar worden, mogen ze daar niet meer blijven wonen en moeten zelfstandig gehuisvest worden. Ook de begeleiding van Oosterpoort vervalt dan. De andere 2 statushouders komen via het COA.

Alle omwonenden en de ouders van de kinderen van de naastliggende basisschool, zijn uitgenodigd voor een inloopavond op 15 september op de locatie zelf. Reacties waren positief.

Area, Vluchtelingenwerk, Gemeente Veghel en Ons Welzijn gaan afspraken maken over de begeleiding van de mensen die daar gaan wonen.

Project Veghels Buiten Kloostertuin

De Kloostertuin, Kastanjetuin i.s.m. Dura Vermeer, start bouw maart 2017, oplevering september 2017, 8 eengezinswoningen

Kloostertuin, Abdijtuin, start bouw juni 2017, oplevering juni 2018, 27 eengezinswoningen

Kloostertuin, De Cruydentuin i.s.m. De Loods, start bouw juni 2017, opleveringjuni 2018, 13 starterswoningen

Kloostertuin, De Bierbrouwerij i.s.m. Ouwehand bouw start bouw juni 2017, opleveringjuni 2018, 6 eengezinswoningen

Meer vragen (5)