Woningen kerkdorpen

Boerdonk
Boerdonk is een van de kerkdorpen in de gemeente Veghel en kenmerkt zich door haar decentrale ligging aan de rand van de gemeente. Ruimtelijk wordt het gebied rond Boerdonk begrensd door de Aa en de Boerdonkse Aa in het zuidoosten, de Zuid-Willemsvaart in het zuidwesten en de bossen van ‘t Hurkske in het noordoosten. De gemeenschap van Boerdonk is hecht en actief. Er is een groot aantal verenigingen aktief. De fysieke spil hiervoor wordt gevormd door het gemeenschapshuis, de sportaccommodaties en voorheen zaal D’n Hospes (horecavoorziening). De dorpsraad is sterk en actief. Boerdonk kent flink wat voorzieningen.

Eerde
Eerde is een van de kerkdorpen in de gemeente Veghel met een centrale positie tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Het gebied rond Eerde wordt in het westen begrensd door de Eerdse Bergen, een oud stuifduincomplex, en in het oosten door de nieuwe A50. De oorspronkelijke parochie behorende bij het kerkdorp strekt zich uit tussen de gehuchten Het Heike in de gemeente Schijndel en De Kempkes nu formeel behorend bij Zijtaart. De mensen die hier wonen zijn in belangrijke mate georiënteerd op Eerde en bepalen mede het draagvlak voor de voorzieningen. Eerde is een actieve en hechte dorpsgemeenschap met veel betrokken inwoners en een levendige bedrijvigheid. Het dorp kent een hechte en gezellige gemeenschap en heeft een gemeenschapshuis de Brink.

Erp
Erp is een dorp met veel betrokken inwoners en een levendige bedrijvigheid. Tegelijkertijd ligt Erp in een waardevol buitengebied. In Erp zijn alle basisvoorzieningen op loop- en fietsafstand aanwezig: sportvoorzieningen, openbaar vervoer, gemeenteloket (servicecentrum Erp), ontmoetingscentrum, bibliotheek, winkels voor primaire levensbehoeften en een huisartsenpraktijk. Erp kent een druk verenigingsleven en een actieve dorpsraad. In het centrum van Erp zijn de noodzakelijke basisvoorzieningen voor ouderen op loop- en fietsafstand aanwezig. Vanuit het verzorgingscentrum/SWO worden aanvullende diensten geleverd.

Keldonk
Keldonk is een van de Kerkdorpen van Veghel. Keldonk heeft ruim 1000 inwoners. Het is een klein maar levendig dorp, dat een rijk verenigingsleven kent. Keldonk heeft een eigen dorpsraad en een ontmoetingscentrum, `t Span genaamd.Sinds 2008 heeft Keldonk een ouderen- en zorgsteunpunt.

Mariaheide
Mariaheide heeft een mooi dorps karakter. Met name de westkant van het dorp is met de oude boerderijen sfeerbepalend. Maar ook een aantal andere karakteristieke gebouwen zijn bepalend voor het karakter van Mariaheide, zoals de kerk, de pastorie, het klooster, gemeenschaphuis “de Oude Brak” en het pakhuis. Sinds 2000 is te zien hoe de bebouwing van het oostelijke deel van Veghel in beeld komt. Mariaheide heeft nu een aantal nieuwe woonbuurten, vooral aan de oostkant van de Pastoor van Haarenstraat.
Mariaheide is een dorp met een hechte en actieve gemeenschap.

Odiliapeel
Odiliapeel is een klein kerkdorp met ongeveer 2000 inwoners. De bewoners zijn erg betrokken bij hun dorp en vormen een hechte gemeenschap. Er is een actief verenigingsleven. Uniek in het dorp is de Odiliahof, een steunpunt voor senioren met een twintigtal woningen. De meeste woningen in het dorp zijn koopwoningen.

Volkel
Volkel dankt haar naamsbekendheid vooral aan de vliegbasis die er is gelegen. Volkel heeft nog een echt dorps karakter en is er een actief verenigingsleven. De mensen in Volkel vormen een hechte gemeenschap. In het dorp zijn verschillende winkels, vooral rond het Schakelplein.De bebouwing in het dorp bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. Zo ook in het bezit van Area zijn woningen in de Capellerhof. Dit woongebouw is verbonden met Zorgcentrum St. Antonius en ligt vlakbij het Schakelplein. Bewoners kunnen, al dan niet tegen een vergoeding, gebruik maken van de faciliteiten van het zorgcentrum.

Zijtaart
Zijtaart is gelegen in Zuid Oost Brabant. Sinds enkele jaren is Zijtaart goed bereikbaar via de A50, afslag 10. Zijtaart wordt begrenst door de Zuid Willemsvaart die als een natuurlijke grens tussen Zijtaart en Veghel fungeert. Industrieterrein Doornhoek en in de toekomst mogelijk ook De Kempes vormen een nieuwe begrenzing. In de richting van Nijnsel en Mariahout is een open agrarisch gebied. Een sterk punt voor Zijtaart is het sterk dorpskarakter. De dorpskern heeft enkele karakteristieke gebouwen zoals bijvoorbeeld de kerk, klooster en de kloostertuin. Zijtaart is volop in ontwikkeling met nieuwe woongebieden huur- en koopwoningen daarnaast blijven de cultuurhistorische elementen blijven behouden. Zijtaart is een hechte en actieve gemeenschap. Er is een bloeiend verenigingsleven.