Woningen Veghel

Bloemenwijk
De Bloemenwijk ligt aan de westkant van het centrum van Veghel. De wijk is ontstaan in de jaren ’50 en ’60 en is ruim van opzet. Alle woningen zijn aan doorlopende straten gelegen. In de wijk leven bewoners met verschillende achtergronden en leefstijlen, zij wonen in het algemeen met plezier en vaak jarenlang in de wijk. Centraal is de wijk ligt een grote wijkspeeltuin en een wijkgebouw Bloemfontein. Met name de speeltuin is een centrale ontmoetingsplek voor klein en groot.

De Bunders
De Bunders is een uitgebreide rustige wijk en speels van opzet met veel contrasten in de woonomgeving. Er zijn diverse woonerven, de straten lopen in een willekeurig patroon door de wijk, er zijn flinke waterpartijen en er staan veel verschillende soorten woningen door elkaar. Er zijn relatief veel koopwoningen in de wijk aanwezig. De Bunders beschikt over veel voorzieningen, waaronder een uitgebreid winkelcentrum, groen- en speelvoorzieningen. Er is een apotheek, tandarts en een huisarts. Op 1 km afstand is een groot sportcomplex en een zwembad aanwezig. In De Bunders zijn diverse scholen gevestigd.De wijk heeft een actieve wijkraad de bunders-veghel die als klankbord voor de bewoners fungeert. Er wordt onder andere regelmatig een wijkschouw georganiseerd. Ook kent de Bunders een actieve buurtvereniging met een eigen wijkgebouw. Complex Reigerdonk heeft een verbindingsgang met zorgcentrum De Watersteeg.

Centrum
De meeste gebouwen in het centrum zijn ontstaan in de periode eind jaren veertig – begin jaren vijftig. Het centrum biedt allerlei voorzieningen zoals winkels, kerk, busstation, postkantoor, wijkgebouw, cafés enzovoorts. In het centrum is geen basisschool gevestigd.Binnen het centrum zijn er verschillende wooncomplexen, die door hun specifieke ligging en vormgeving een andere woonomgeving en uitstraling hebben. Diverse complexen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en voorzieningen van het naast gelegen dienstencentrum. De Hertoghof (burg. de Kuijperlaan) heeft een rechtstreekse verbinding met zorgcentrum Joachim en Anna. De Peppelhof 1 tot en met 50 is verbonden met het dienstencentrum van Ons Welzijn.

Oranjewijk
De Oranjewijk is in 2014 en 2015 compleet vernieuwd. Naast veel nieuwe eengezinswoningen en multifunctionele woningen, is een aantal woningen uit de jaren '80 aan de buitenzijde vernieuwd. Een mooie, gedifferentieerde wijk, met huur en koopwoningen, is gerealiseerd. Door de liggen aan de rivier De Aa, het Centrum en de Noordkade, is de ligging uniek. De oprit naar de A50 is vlakbij.

't Ven
Woonwijk 't Ven is de jongste wijk van Veghel. Op dit moment zijn delen van de wijk nog in aanbouw. Het gebied wordt begrensd door de A50, de Udenseweg, de spoorlijn en de Vorstenbosscheweg. De moderne nieuwbouwwijk is volop in ontwikkeling met veel koopwoningen. Doordat de wijk in groei is zijn de groenvoorzieningen (nog) niet echt zichtbaar maar dit is in ontwikkeling.De wijk heeft basisscholen met kinderopvang en een peuterspeelzaal. Ook heeft de wijk een sportzaal. De bewoners van de wijk ’t Ven maken gebruik van de winkelvoorzieningen en het wijkgebouw in de wijk De Bunders. De wijk heeft een eigen huisartsenpraktijk. De wijk heeft een actieve wijkraad die als klankbord voor de bewoners fungeert.

Veghel-Zuid
Veghel Zuid is een grote wijk uit de 60-tiger jaren. De wijk heeft veel lange doorgaande brede straten met ononderbroken rijen eengezinswoningen. De N265 scheidt Veghel-Zuid van het centrum. De verbindingen naar het centrum zijn goed en op fietsafstand. Veghel-Zuid heeft een klein winkelcentrum 'De Boekt', met een supermarkt in nabijheid. Ook heeft de wijk een eigen wijkgebouw. Het groen in de wijk is beperkt, maar wel is er direct aansluiting met het buitengebied. Veghel-Zuid heeft een actieve wijkraad en een wijkvereniging. Er wordt regelmatig een wijkschouw georganiseerd en de wijkvereniging heeft een actief programma. De wijk heeft een 5 hoogbouwflats waarvan Dr. de Quaystraat en Prof. Zijlstrastraat een rechtstreekse verbinding hebben met zorgcentrum Het Aatrium.

De Leest
De Leest is een wijk die grotendeels in de jaren '70 is gerealiseerd. De wijk ligt tussen de N265 en de Zuid-Willemsvaart. Aan de zuidkant heeft de wijk een open verbinding met het buitengebied. Alle basisvoorzieningen in De Leest zijn op loop- of fietsafstand zoals: scholen, wijkcentrum, huisarts en kinderopvang. Het winkelcentrum ligt aan de rand van de wijk en is op fietsafstand. De wijk heeft direct aansluiting met het buitengebied en er zijn diverse kinderspeelplekken. Deze liggen direct voor de woningen. De wijk heeft een wijkvereniging met een eigen onderkomen in de Lapvoet.

Hoogeind
In de Kolonel Johnsonstraat worden 12 kamers verhuurd. De bewoners zijn een mix van verschillende doelgroepen.

Veghels Buiten
In Veghels Buiten heeft Area inmiddels 14 woningen met 2 slaapkamers verhuurd Op dit moment bereidt Area een aantal nieuwbouwprojecten voor.