Bewonersraad

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. Ze behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. Voor Area is de Bewonersraad een van de belangrijke belanghouders en gesprekspartners over het beleid (o.a. strategie, het huurbeleid en woningtoewijzing) en een klankbord voor de organisatie als het gaat om dienstverlening, leefbaarheid, wijkbeleid en onderhoud.

Veel gevraagd over Bewonersraad

Wat zijn de uitgangspunten van de Bewonersraad Area en wat betekent dat voor mij als huurder?

Algemeen

De Bewonersraad Area gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • Bewonersraad Area vertegenwoordigt alle huurders van Area;
  • Huurders zijn door het huren van Area automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd;
  • Bewonersraad Area overlegt circa vijf keer per jaar met het bestuur van Area;
  • Bewonersraad Area houdt de huurders bijvoorbeeld via hun website op de hoogte van hun werk;
  • Om zoveel mogelijk huurders te bereiken houdt Bewonersraad Area jaarlijks een algemene huurdersvergadering in Uden en in Veghel. 

De Bewonersraad is tevens gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken met Area en de Gemeente Maashorst en Gemeente Meierijstad. Deze rol is wettelijk vastgelegd in de Woningwet.

Als huurder van Area ben je automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd. 

Waar en wanneer wordt de jaarlijkse Algemene Huurders Bijeenkomst gehouden?

Algemeen

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, houdt De Bewonersraad jaarlijks een Algemene Huurders Bijeenkomst in Uden of in Veghel. Elk jaar zijn we met 'huurders onder elkaar'. Centraal staat ons huurdersbelang. 

Je aanwezigheid is voor ons erg belangrijk, want de Bewonersraad is er voor jou en alle andere huurders. Wij behartigen jouw belangen als spreekbuis naar Area toe. Daarom hebben we je support en vertrouwen hard nodig.

Je ontvangt hiervoor per e-mail (of per post wanneer wij jouw e-mailadres niet hebben) een uitnodiging. De aankondiging vind je ook op de website.

Hoe kom ik in contact met de Bewonersraad?

Algemeen

De Bewonersraad heeft een eigen website waar je informatie kunt vinden.

Wil je graag contact opnemen met de Bewonersraad? Dat kan ook. Dit kan per e-mail of via Bewonersraad Area - Postbus 548 - 5400 AM Uden.