Bijzondere doelgroepen

Area ziet het als haar taak om mensen te huisvesten van bijzondere doelgroepen. Hierbij gaat het om mensen die in meer of mindere mate een steuntje in de rug of extra aandacht nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Woningen voor deze doelgroepen worden via bemiddeling aan de maatschappelijke organisaties verhuurd. 

Veel gevraagd over Bijzondere doelgroepen