Contact
Vragen? Laat het ons weten

Bijzondere doelgroepen

Area ziet het als haar taak om mensen te huisvesten van bijzondere doelgroepen. Hierbij gaat het om mensen die in meer of mindere mate een steuntje in de rug of extra aandacht nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Woningen voor deze doelgroepen worden via bemiddeling aan de maatschappelijke organisaties verhuurd. In de verantwoording op de site kun je zien om welke organisaties en woningen het gaat. 

Veel gevraagd over Bijzondere doelgroepen

Wat is Fokus?

Zelfstandig en onafhankelijk wonen en leven voor mensen met een lichamelijke handicap. 
Een lichamelijke handicap en zelfstandig, onafhankelijk wonen? Dat kan, in een aangepaste Fokuswoning wordt 24 uur per dag assistentie op afroep verleent, bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Zo heb je de maximale vrijheid om jouw dagritme zelf te bepalen en te leven zoals jij dat wilt! Uden heeft twee Fokusprojecten: Veilingstraat en Sint Annastraat. 

Wat is Dichterbij?

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. De stichting helpt hen met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. Er wordt gezorgd voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden, en creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

De woningen die Area verhuurt aan Stichting Dichterbij liggen in Uden aan de St. Annastraat, Veilingstraat, Oude Maasstraat en Sieberg. In Veghel liggen de woningen aan Bosven, Reigerdonk, Ketelven, Rootven en de Peellandstraat.

Wat is GGZ?

GGZ Nederland bevordert de goede geestelijke gezondheid(szorg) en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autismestoornis, iemand met een drankprobleem, schizofrenie of mensen met een depressie.

De woningen die Area verhuurt aan GGZ Nederland liggen in Veghel aan de Hertog Jan straat, Prof. Zijlstrastraat, Dr. W. Dreesstraat en de Dr. De Quaystraat.

Wat is SMO Verdihuis?

Mogelijkheden, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de cliënt.

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis biedt maatschappelijke opvang en begeleiding aan mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van (tijdelijk) dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Ze staan voor een grote toegankelijkheid; laagdrempelig met 24-uurs opnamemogelijkheid en landelijke openstelling.
Het Verdihuis gaat uit van mogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt en biedt van daaruit opvang en begeleiding aan mensen die vastgelopen zijn in hun leven en die tijdelijk ondersteuning, hulpverlening en / of een fysieke plek nodig hebben.

De voorzieningen van SMO Verdihuis staan midden in de lokale samenleving, zodat zij met en voor haar cliënten binnen die lokale samenleving de mogelijkheden tot participatie kan vergroten. Door de diverse interne voorzieningen voor opvang en woonbegeleiding en de functie als verwijzende instantie zijn er verschillende doorstroom/uitstroom mogelijkheden voor de cliënt. Daar waar nodig wordt er samengewerkt met ketenpartners.

De woningen die Area verhuurt aan SMO Verdihuis liggen in Veghel aan de Molenstraat.

Wat is Zelo?

Stichting Zelo is opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, meestal in combinatie met een lichamelijke beperking.
Het doel van de stichting is realiseren van een kleinschalige woonvorm voor Bijzondere Kinderen.
Met zelo (Portugees voor; ambitie, vuur en ijver) zet de stichting zich in om dit doel te verwezenlijken.

De woningen die Area verhuurt aan Stichting Zelo liggen in Uden aan de Wieken.

Wat is Chapeau Woonkringen?

De Stichting Chapeau Woonkringen Uden geeft bewoners de mogelijkheid om hun eigen leven zelfstandig en in vrijheid in te richten. Ook wordt ervoor gezorgd dat ze gebruik kunnen maken van steun aan elkaar en van professionele hulpverleners, op de dagen dat het hen minder goed afgaat.

De woningen die Area verhuurt aan Stichting Chapeau liggen in Uden aan de Muntmeester. Het zijn 16 appartementen waarvan er 15 bestemd voor individuele bewoning en 1 een gemeenschappelijke huiskamer is. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Wat is stichting Oosterpoort?

Stichting Oosterpoort is een regionale jeugdzorginstelling in Noordoost-Brabant. Er wordt hulp geboden aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar. Ouders en andere gezinsleden worden waar mogelijk bij de hulpverlening betrokken.
Cliënten komen bij Oosterpoort na een indicatie die is afgegeven door Bureau Jeugdzorg.
Zorg op maat is het uitgangspunt van Oosterpoort. Ze bieden veel verschillende hulpverleningsmogelijkheden aan. Hieronder vallen: korte trainingen en cursussen, pleegzorg, hulp aan huis, dagbehandeling voor schoolgaande jeugd, crisisopvang en opvangmogelijkheden voor specifieke doelgroepen.

De woningen die Area verhuurt aan Stichting Oosterpoort liggen in Veghel aan de Dr. A. Kuyperlaan.

Wat is SWZ?

Stichting SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen) ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Ze richten zich op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers.
Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Ze beschikken over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen. Daarnaast bieden ze thuisondersteuning, begeleid wonen, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. Er wordt nauw samengewerkt met de klant, zijn naasten en het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.De woningen die Area verhuurt aan Stichting SWZ liggen in Uden aan de Prior van Millstraat en in Veghel aan de Prof. Zijlstrastraat en De Mondriaan.

Wat is Stichting Autismebegeleiding?

Stichting Autismebegeleiding heeft woningen op Landschrijversveld in Uden. De trainingshuizen zijn bedoeld voor jongeren van 16 tot ongeveer 23 jaar. De jongeren worden hier getraind op het gebied van zelfstandig wonen, werken en scholing. Zij worden hierin ondersteund en begeleid. Jongeren met autisme zijn gewone jongeren die soms extra ondersteuning nodig hebben.

Wat is Stichting ZorgWiel?

Stichting ZorgWiel biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt in kleinschalige woon- en zorgprojecten, die zij woonhuizen of gezinshuizen noemen. Een woon- of gezinshuis is een beschermde woonvorm waar bewoners dagelijks begeleiding en ondersteuning krijgen. De woningen die Area verhuurt aan Stichting Zorgwiel liggen aan de Steenovenstraat en De Vijfhuizerweg in Uden.

Meer vragen (6)