Actueel nieuws

Woonbelevingsonderzoek

Jaarlijks doen we onderzoek naar de woonbeleving van onze huurders. Volgende week ontvangen onze huurders weer een uitnodiging om aan dit onderzoek mee te doen. We hopen dat er veel mensen reageren omdat de informatie die we hier uit halen gebruiken voor onze toekomstplannen.

Werkzaamheden aan de flats in Uden gestart (1)

Woningcorporatie Area is samen met KnaapenGroep begin november gestart met het groot onderhoud aan alle 432 woningen van de flatwijk in Uden. Area heeft voor deze ingrijpende werkzaamheden gekozen omdat er in alle flats regelmatig lekkages aan de riolering van de badkamer en toiletten waren.

Prestatieafspraken Meierijstad 2021

Op 7 december 2020 ondertekenen gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad.

Aedes benchmark 2020

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, houdt jaarlijks een onderzoek waarbij de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Dit jaar hebben 274 woningcorporaties meegedaan aan de ‘Aedes benchmark’, dit is 97% van alle woningcorporaties.

Woningcorporaties willen vitale wijken

Iedereen woont graag in een fijne buurt. Helaas blijkt uit onderzoek dat veel wijken achteruitgaan. Daarom werken woningcorporaties actief aan vitale wijken waarin verschillende mensen wonen.

Serieuze stappen naar hét alternatief voor de cv-ketel

Vanuit onze samenwerking met zeven andere Brabantse corporaties startten we eind 2019 de WarmteWissel: een prijsvraag waarin we marktpartijen opriepen om met hét alternatief voor de gasgestookte cv-ketel te komen. Van de drie winnende oplossingen wordt de eerste binnenkort geplaatst in één van onze woningen in Veghel of Uden.

Handhavingsactie in wijk De Bogerd

Gemeente Uden en politie hielden vrijdag 23 oktober een zogenaamde ‘integrale handhavingsactie’ in de wijk De Bogerd. Ook woningcorporatie Area was bij de actie
betrokken. De actie was onder andere gericht op het aanpakken van het illegaal inzamelen van afval, met name oud ijzer. Tijdens de handhavingsactie zijn op diverse locaties onrechtmatigheden aangetroffen.