Actueel nieuws

40 sociale huurwoningen voor de Bogerd

Het college van B en W van de gemeente Uden heeft vandaag groen licht gegeven voor het ontwerpbestemmingsplan De Bogerd in Uden. Area wil daar 40 (levensloopbestendige) woningen bouwen.

Area verkoopt gebouw aan de Bronkhorstsingel aan gemeente Uden

Gemeente Uden heeft overeenstemming bereikt met Area over de aankoop van een leegstaand deel in het gebouw aan de Bronkhorstsingel in Uden. Met deze aankoop wordt het voor vrijebasisschool De Zevenster, die in ditzelfde gebouw is gehuisvest, mogelijk om uit te breiden. De overdracht van het pand aan schoolbestuur Pallas vond vrijdag 29 oktober jongstleden plaats door de symbolische overhandiging van een sleutel.

Feestelijke heropening Ons Huis

Op 20 oktober werd Ons Huis aan de Steenovenstraat in Uden feestelijk heropent. Area verbouwde het wooncomplex in samenwerking met stichting Zorgwiel en ouderinitiatief van woongroep Ons Huis.

Geslaagd nazomerfeest Flatwijk Uden

10 september was er feest in de Flatwijk in Uden. Een aantal bewoners, KnaapenGroep, Oranjerijk en Area vonden het tijd voor een feestje. Samen zorgden ze ervoor dat dit een groot succes werd.

Appartementen Aldetiendstraat Uden opgeleverd

Area heeft in het pand aan de Aldetiendstraat in Uden 14 appartementen gerealiseerd voor stichting maatschappelijke opvang het Verdihuis. Donderdag 5 augustus was de sleuteloverdracht. Het Verdihuis verwacht dat half november de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Tot die tijd zijn ze bezig met het inrichten van de appartementen.

LeefGoed Veghel Zomertour

Binnenkort wordt het huidige ontmoetingscentrum in het klooster van de Zusters Franciscanessen hét nieuwe ontmoetingscentrum LeefGoed Veghel. Een plek waar ondersteunen, verbinden en ontmoeten samenkomen voor alle inwoners van Veghel. LeefGoed Veghel wil aansluiten bij bestaande initiatieven en faciliteren bij nieuwe. Met de LeefGoed Veghel Zomertour willen we inwoners vragen over mogelijk nieuwe ideeën, ophalen waar behoefte aan is en wat inwoners misschien zelf willen doen.