Aedes benchmark 2020

Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, houdt jaarlijks een onderzoek waarbij de prestaties van de woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Dit jaar hebben 274 woningcorporaties meegedaan aan de ‘Aedes benchmark’, dit is 97% van alle woningcorporaties.

Resultaten Area
In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde.

Area scoort in deze benchmark op elk onderdeel een B. Een mooi, degelijk resultaat waar we tevreden over zijn. De score op duurzaamheid stelt ons enigszins teleur. Duurzaamheid, waaronder het verminderen van CO2 uitstoot is een belangrijk speerpunt van Area. We hebben hierin een voortrekkersrol. In 2018 hadden onze woningen, als een van de eersten gemiddeld label B en in 2023 zal dit label A zijn. Zonnepanelen spelen in de benchmark bij duurzaamheid blijkbaar een ondergeschikte rol, maar maken een enorm verschil bij de CO2 uitstoot.

Tevreden
We zijn tevreden met deze onderzoeksresultaten, maar realiseren ons dat het altijd beter kan. De medewerkers van Area zijn zich daarvan bewust en zetten zich elke dag volledig in om de processen en de dienstverlening zo goed mogelijk te doen en te verbeteren waar kan.

Infographic Aedes benchmark 2020