De Aedes Benchmark 2022 is uit!

Aedes benchmark 2022Aedes, de branchevereniging voor alle woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van de woningcorporaties en vergelijkt deze met elkaar. Donderdag 24 november werden de resultaten uit de Benchmark 2022 bekendgemaakt.

Mooie A-score voor Duurzaamheid en Huurdersoordeel
Area scoort op Duurzaamheid en Huurdersoordeel een hele mooie A.
We zetten ook al jaren volop in op duurzaamheid. Het verduurzamen van onze woningen en het beperken van de CO2 uitstoot zijn voor ons belangrijke speerpunten.
Dat we nu ook voor het huurdersoordeel gemiddeld een A scoren, zegt ons dat onze focus op de processen en dienstverlening zijn vruchten afwerpt en maakt ons trots.

“We zijn blij met tevreden huurders, maar we weten ook dat er veel mensen nog veel te lang op een betaalbare woning wachten. Dit jaar hebben we 95 sociale huurwoningen gebouwd. Een aantal dat echt verhoogd moet worden, willen we onze ambities halen. Hiervoor is de inzet van alle partijen nodig”, aldus Jan van Vucht, directeur-bestuurder van Area.

De Aedes benchmark
De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een beeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector.
Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld.