Nieuwsuur-onderzoek naar privé woningverhuur bestuurders en commissarissen

Donderdag 22 juni besteedde Nieuwsuur en de NOS journaals aandacht aan bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties die privé woningen verhuren. De journalisten hebben een inventarisatie gedaan. 25 Corporaties zijn grondig onder de loep genomen vanuit de vraag of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Bij Area speelt dit niet
Area heeft onderzocht of er binnen de Raad van Commissarissen en het bestuur sprake is van het privé verhuren van woningen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat geen enkel lid van de Raad van Commissarissen, noch de bestuurder privé een woningportefeuille heeft, al of niet met een rendementsdoelstelling. 

De verwachting is dat de uitzending flinke impact zal hebben
Martin van Rijn van branchevereniging Aedes reageerde op camera. “De afgelopen jaren zijn er in de sector veel regels opgesteld rond integriteit en het voorkomen van conflict van belangen. Het onderzoek van Nieuwsuur over bezit van een woningportefeuille en verhuur door bestuurders en commissarissen laat zien dat we kennelijk nog scherper moeten kijken. Het moet in alle gevallen transparant zijn, er mag geen mogelijk of schijn van conflict van belangen zijn. Voor onredelijke huurprijzen of slecht verhuurderschap is geen plaats.” Jan van Vucht, bestuurder bij Area en Sultan Günal-Gezer, voorzitter RvC sluiten zich aan bij de lijn: “Bestuurders en commissarissen moeten de schijn van belangenconflict of gebruik van voorkennis te allen tijde voorkomen.”