Ons jaarverslag 2020 staat online

Ook voor Area heeft het Coronavirus grote gevolgen: veel van onze gesprekken werden overschaduwd omdat we constant moesten sturen en bijsturen op wat we wel of niet deden, onder welke voorwaarden, beschermende maatregelen en bijgestelde processen. Na een eerste ruk aan de handrem hebben we ons herpakt en dan blijkt dat er veel -onder heel andere omstandigheden en voorwaarden- toch is doorgegaan.

Mensen bleven verhuizen, woningen werden verbeterd, alle noodzakelijke reparaties werden uitgevoerd en een aantal grote renovatieprojecten bleven doorgaan of werden opgestart. Voorbereidingen voor nieuwe nieuwbouw- en renovatieprojecten onder - vonden weinig vertraging en de externe communicatie werd voor een belangrijk deel digitaal, wat weer nieuwe mogelijkheden opleverde.

In de jaarrekening is te lezen dat onze ambities nauwelijks te lijden gehad hebben van het virus. Een prestatie om trots op te zijn.

Bekijk hier ons jaarverslag 2020

Woningnood
Door die andere crisis, de woningnood, is de druk op de nieuwbouw sterk toegenomen. In de praktijk wordt het steeds moeilijker om aan goede locaties te komen en is op dit punt de samenwerking met de twee gemeenten geïntensiveerd; de resultaten moeten in 2021 helder worden.

Door met de verduurzaming
De klimaatverandering is ook een zorg die ons erg ter harte gaat en waarvoor een grote taak bij de corporaties ligt. Ons zonnepanelenproject is vrijwel afgesloten en we staan voor de volgende stap; de ‘GO+ trein’. Groot onderhoud aan onze woningen in verschillende wijken en waar we meteen de verduurzaming meenemen.
Samen met de Lente corporaties proberen we via ‘De WarmteWissel’ ook de innovatie van de installaties een boost te geven.

Druk op leefbaarheid
Een ander belangrijk thema van 2020 was de leefbaarheid, waar we zien dat onze wijken steeds eenzijdiger zijn samengesteld en de problemen op het terrein van veiligheid, welzijn en samenleven toenemen.

Al met al een bijzonder jaar. Maar met deze mooie organisatie kijken we vol goede moed uit naar 2021. Ook dan zullen we er in slagen om onze thema’s aan te pakken en te brengen tot weer een mooi resultaat.

Lees hier het complete jaarverslag over 2020.