Visitatierapport 2019 - 2022

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke, externe commissie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen: de maatschappelijke visitatie. Het is voor ons een belangrijk instrument, waar we veel van leren.
De visitatiecommissie van Cognitum onderzocht de resultaten van ons werk van de periode 2019 tot en met 2022.

Voorpagina visitatierapport 2019-2022