Contact
Vragen? Laat het ons weten

Actueel nieuws

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke, externe commissie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen: de maatschappelijke visitatie. Het is voor ons een belangrijk instrument, waar we veel van leren. De visitatiecommissie van...

Maandag 22 juni gaat ons kantoor in Uden weer open. We hebben maatregelen genomen om op een veilige manier met elkaar in gesprek te kunnen. Zo is er een looproute, staat er desinfecteergel bij de ingang en zijn er bij de balie schermen...

Woningcorporaties moeten over hun woningbezit jaarlijks een verhuurdersbelasting betalen. Geld dat wij niet meer kunnen investeren in sociale woningbouw. De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg...

Beste bewoners,   De afgelopen weken gingen er een paar zaken mis bij Area en daarvan hebben velen van jullie last gehad. Dat spijt ons. Via dit bericht willen we jullie uitleggen wat er is gebeurd en hoe we dit oplossen.   Onterechte...

We zijn blij dat we u kunnen laten weten dat onze servicedienst weer reparaties uitvoert. Natuurlijk met in achtneming van de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld én alleen als u het wilt. U kunt een reparatieverzoek via het...

Het jaarverslag van 2019 is vastgesteld. Hierin geven we aan wat we vorig jaar hebben gedaan en wat we in de toekomst willen doen. Wilt u dit verslag lezen, dan kan dat  hier . In 2019 hebben we onder andere ingezet op de leefbaarheid...

Een lichtpuntje in deze crisistijd is dat veel mensen allerlei creatieve ideeën verzinnen. Samen zoeken we naar oplossingen om er het beste van te maken. In verbinding met elkaar Mensen voelen zich met elkaar verbonden en allerlei...