Contact
Vragen? Laat het ons weten

Aanpassingen huurprijzen: Area verkleint verschil in huurprijs

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Volgens de richtlijnen van de overheid is er in 2017 de mogelijkheid om de huren van sociale huurwoningen extra te verhogen op basis van het inkomen van de huurder. Die extra inkomsten worden gebruikt om de overige huren niet te verhogen.

Verschillen
Area wijst sinds 2016 passend toe. Hierdoor krijgen nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag een passende huurprijs. We verlagen dan de huur tot het bedrag waarbij je nog maximaal huurtoeslag krijgt. Hierdoor komt het voor dat buren verschillende huurprijzen betalen. Daarnaast is het verschil in huurprijs veelal een gevolg van gewijzigd huurbeleid in de loop der jaren met als doel om huren betaalbaar te houden. In toenemende mate zien we dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner van dezelfde woning meer huur betaalt dan de andere. En dat begrijpen wij. Daar willen we met de huurverhoging per 1 juli 2017 iets aan doen. Belangrijke doelstelling is om de verschillen ten opzichte van de streefhuren de komende jaren te verkleinen. De streefhuur is daarbij de huurprijs waarvoor wij een woning zouden verhuren als deze nu vrij zou komen.

Aanpassingen huren
Om voorgaande redenen heeft Area in overleg met de Bewonersraad de huurverhoging voor sociale huurwoningen (DEAB) als volgt bepaald (en maakt Area géén gebruik van de maximale huurverhoging zoals voorgesteld door de overheid):

Huurders met een huishoudinkomen* lager dan €40.349:

  • die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
  • die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 1,7%


Huurders met een huishoudinkomen* hoger dan €40.349:

  • krijgen een huurverhoging van 3%
  • behalve als het huishouden uit 4 of meer personen bestaat of als één van de bewoners op 1 juli 2017 ouder is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels alsof het inkomen lager is dan €40.349


Woningen die bij aanvang van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens hadden (niet-DEAB), zijn geliberaliseerde huurwoningen. Daarbij is Area niet gebonden aan de wettelijke bepalingen en vrij in het bepalen van het percentage om de huur te verhogen. Voor deze woningen wordt de huurverhoging per 1 juli 2017 als volgt:

  • huurders die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 0,0% huurverhoging
  • huurders die een huurprijs onder de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 3%

De huren van garages en parkeerplaatsen verhoogt Area per 1 juli 2017 met het inflatiepercentage van 0,3%.

Samengevat
Kort gezegd, betekent bovenstaande dat:

  • 3.660 huurders dit jaar géén huurverhoging krijgen
  • 3.689 huurders een huurverhoging van 1,7% krijgen
  • 688 huurders een huurverhoging van 3,0% krijgen
  • 698 huurders van garages en parkeerplaatsen een huurverhoging van 0,3% krijgen

Alle huurders krijgen voor 1 mei bericht van Area met de voor hen vastgestelde huurprijs per 1 juli 2017.

* in 2015