Contact
Vragen? Laat het ons weten

Area zet door op betaalbaar- en duurzaamheid

Onlangs zijn de jaarstukken van Area over 2016 vastgesteld. Area heeft in 2016 doorgezet op haar strategische richting: zorgen voor betaalbaar en duurzaam wonen voor Area’s primaire doelgroep. In het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid zijn in 2016 grote stappen gezet.

Betaalbaar

De betaalbaarheid kreeg in 2016 een impuls door met een ander huurbeleid aan een meer ‘eerlijke huur’ te werken. Per eind 2016 is ruim 94% van ons woningbezit met een verhuurprijs tot € 710,68 beschikbaar voor de primaire doelgroep (inkomens tot € 35.739). Daarvan heeft ruim 83% een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Area heeft per 1 juli 2016 een huurverhoging van slechts 0,6% toegepast. In 2015 was dat een gemiddelde van circa 2,5% in 2015 en in 2014 4,5%. Ook daarmee legde Area in 2016 de focus op de betaalbaarheid van wonen.

Duurzaam

In 2016 heeft Area, naast het gegeven dat er energetische maatregelen aan woningen zijn uitgevoerd, de keuze gemaakt om huurwoningen, die daarvoor geschikt zijn, kosteloos te voorzien van zonnepanelen. Bovendien werd bij reguliere woningverbetering en –isolatie geen huurverhoging meer in rekening gebracht. Hiermee worden woonlasten verlaagd en het levert een aanzienlijke bijdrage aan de C02-reductie. Mooie voorbeelden hiervan zijn de renovatieprojecten in de Bloemenwijk in Veghel en in de Bogerd in Uden.

Beschikbaarheid

Door de verhoogde instroom van statushouders en andere bijzondere doelgroepen is in 2016 besloten om de nieuwbouwopgave te verhogen en te stoppen met de verkoop van DAEB-woningen. We hebben in 2016 93 verhuureenheden aan ons bezit toegevoegd. Dit waren enkel DAEB-woningen, dus woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens, bestemd voor de primaire doelgroep.

Marktwaarde

Het is in de woningwet voorgeschreven dat corporaties vanaf 2016 hun onroerende zaken tegen marktwaarde in verhuurde staat waarderen. Het overschakelen naar die andere waarderingsgrondslag, zorgt ervoor dat Area op papier ineens veel rijker lijkt geworden. Dit is echter slechts op papier, want feitelijk is de financiële situatie bij Area t.o.v. 2015 onveranderd gebleven.