Contact
Vragen? Laat het ons weten

Geen herkenning in het geschapen beeld van slecht geïsoleerde huurwoningen

Onlangs kopte de NOS met: 'Huurder met lager inkomen benadeeld door hogere energiebelasting' waarin een huurder van Veghel aan het woord kwam over zijn tochtige huurwoning. Dit doet vermoeden dat corporaties weinig tot niets doen aan het duurzaam en energiezuinig maken en houden van hun woningen. Omdat het een woning in Veghel betrof, ontstond de indruk dat het een huurwoning van Area betrof. Dit is echter niet het geval; de woning is géén eigendom van Area. Area werkt continu aan het duurzaam en energievriendelijk maken van haar woningbestand. Zo plaatst Area, daar waar mogelijk, zonnepanelen zonder daar huurverhoging voor te vragen, worden bij renovatie en onderhoud energiebesparende maatregelen aangebracht en bij nieuwbouw een energielabel B opgeleverd.

Benchmark
Belangvereniging Aedes heeft duurzaamheidsprestaties opgenomen in de onlangs gepubliceerde benchmark. Dit vanwege het belang van dit onderwerp voor de sector en de gehele maatschappij. Het prestatieveld bestaat uit twee deelscores: de energetische prestaties van de woningen gemeten door de Energie-Index (EI) en de CO2-uitstoot van de woningen (warmtevraag per m2). Uit de resultaten blijkt dat de branche grote, en Area nog grotere, stappen zet om energiezuinigheid en duurzaamheid van hun woningen te verbeteren.

Score Area
Daar waar de gemiddelde Energie-Index voor middelgrote corporaties (5.000-10.000 VHE) op 1,71 staat, scoort Area beduidend lager: 1,62 (B). En voor CO2-uitstoot warmte vraag 19,4 waar het gemiddelde voor middelgrote corporaties 21,6 is. Hiermee komt Area op een A voor duurzaamheid. Zo zal Area begin 2018 voor al haar huurwoning op een gemiddeld Energie Label B uitkomen, daar waar het pas in 2020 voor de sector verplicht is.

 

Gemiddelde alle corporaties

Gemiddelde middelgrote corporaties

Area

Verschil landelijk gemiddelde

Energie-Index

1,73

1,71

1,62

-0,11

CO2-uitstoot warmte vraag

21,8

21,6

19,4

-2,4