Contact
Vragen? Laat het ons weten

Er stond nog een oud telefoonnummer van me in, en dat kon ik meteen aanpassen.

Silvia de Cocq van Delwijnen

Huurdersportaal krijgt een ruim voldoende!

Afgelopen weken hebben de eerste bewoners van Area gebruik kunnen maken van het huurdersportaal. De panelleden van de Schatkamer, het online bewonerspanel van Area, hebben hun bevindingen met ons gedeeld. Met een ruimvoldoende als gemiddelde kwam het portaal goed uit de bus. Daar zijn wij blij mee! Mensen vonden het portaal er goed uitzien, overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Ook het gemak waarmee je nu zelf bepaalde bewonerszaken kunt regelen op het tijdstip dat jou uitkomt, werd als positief bestempeld. De ruime meerderheid vindt het portaal dan ook een goede toevoeging aan de (online) dienstverlening van Area. Op de vraag of je op den duur de voorkeur geeft aan het indienen van je reparatieverzoek via het huurdersportaal, antwoordden de meesten met ‘ja’. Met als reden dat het makkelijk en snel is en dat je zelf jouw moment kunt bepalen.

We gingen op bezoek bij een aantal huurders om te luisteren naar hun eerste ervaringen

Tips en opmerkingen
‘Door de komst van het huurdersportaal, wordt afstand tussen huurder en Area groter. Er is minder persoonlijk contact.’ Dit aandachtspunt leeft bij meerdere bewoners. Reden temeer dat wij hier extra aandacht aan blijven besteden. Het huurdersportaal is in het leven geroepen om de dienstverlening uit te breiden, niet om het klantcontact te verminderen. We hopen te bereiken dat er juist meer ruimte ontstaat voor persoonlijk contact met de mensen die ons extra nodig hebben. Andere tips die we meekregen, hadden betrekking op de leesbaarheid van de tekst.