Contact
Vragen? Laat het ons weten

Jaarlijkse huurverhoging

Volgende stap in huurbeleid
Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Volgens de richtlijnen van de overheid is er in 2018 de mogelijkheid om de huren van sociale huurwoningen extra te verhogen op basis van het inkomen van de huurder. “Deze extra huurinkomsten zullen wij volledig gebruiken voor het verlagen van huidige huren boven de streefhuur. Hiermee willen we de verschillen in huur voor huishoudens met een vergelijkbaar inkomen tussen gelijksoortige woningen verkleinen”, onderstreept Jan van Vucht, directeur-bestuurder van Area.

Het kan voorkomen dat een nieuwe huurder minder huur betaalt dan iemand die al in een soortgelijke woning woont. “Dit komt door wijzigingen in ons beleid van de afgelopen jaren om huren betaalbaar te houden”, verklaart Jan van Vucht dit verschil. “Voorheen was het meestal omgekeerd en gingen nieuwe huurders juist meer betalen. We begrijpen dat mensen het oneerlijk vinden dat de ene bewoner meer huur betaalt dan de ander voor dezelfde woning. Daarom doen we hier iets aan. Vanaf 2017 maken we verschillen tussen die huren kleiner. In het huurbeleid van 2017 hebben we hierin al onze eerste stappen gezet.”

Minder verschillen
In het huurbeleid van 2018 zetten we deze richting door, gaat Jan verder. “Bovendien gaan we nu zelfs een stap verder. Huurders met een inkomen van € 41.056,- of lager, die een huurprijs boven de streefhuur betalen, krijgen geen huurverhoging. Huurders die een huurprijs onder de streefhuur, hebben een relatief lage huur. Om de verschillen tussen dezelfde soort woningen te verkleinen, krijgen zij een huurverhoging.”

Huurverlaging
“Daarnaast bekijken we hoe we dit jaar de huur gaan verlagen voor huurders die in verhouding een extreem hoge huur betalen. Dit doen we in overleg met de Bewonersraad”, legt Jan uit. “Het gaat dan met name om huishoudens met een inkomen van € 36.798,- of lager, die een groot huurprijsverschil betalen ten opzichte van de streefhuur. “De reden dat we de mogelijkheden naar huurverlaging voor deze doelgroep onderzoeken, is dat we zo snel mogelijk op gelijke huur willen zitten voor soortgelijke woningen. En dus een eerlijke huur voor iedereen”, aldus Jan van Vucht.

Meer weten?
Vóór 1 mei 2018 krijg je bericht van Area met de voor jouw vastgestelde huurprijs per 1 juli 2018.