Contact
Vragen? Laat het ons weten

Jaarverslag 2019 is vastgesteld

Het jaarverslag van 2019 is vastgesteld. Hierin geven we aan wat we vorig jaar hebben gedaan en wat we in de toekomst willen doen. Wilt u dit verslag lezen, dan kan dat hier.

In 2019 hebben we onder andere ingezet op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Hierdoor hebben we de grens van de leefbaarheidsuitgaven benaderd, maar is de leefbaarheid verbeterd en dat is juist in deze tijd zo belangrijk.

Door onze duurzaamheidsambities hebben we vorig jaar het 25.000ste zonnepaneel kunnen plaatsen en zijn veel van onze woningen geïsoleerd. Samen met andere corporaties gaan we de komende jaren gebruiken om ontwikkeling en innovaties op dit gebied verder te stimuleren.

En we zijn trots op onze nieuwbouwprojecten die vorig jaar gerealiseerd zijn. Zoals bij het retraitehuis in Uden en verschillende locaties in Veghel-zuid en Veghels Buiten.