Contact
Vragen? Laat het ons weten

KLIKNIEUWS: Area komt met flinke investering huurder tegemoet

VEGHEL/UDEN | Jan van Vucht, directeur-bestuurder van wooncorporatie Area heeft zijn plannen voor de komende vier jaar op tafel gelegd. Een flinke investering van 170 miljoen is daarmee gemoeid. Area wil zich vooral inzetten voor de doelgroep met een inkomen minder dan 39.000 euro per jaar. Het nieuwe koersplan krijgt de naam 'Vooruit naar de bedoeling'?


Area heeft zo'n achtduizend woningen in Uden en Veghel. Het ligt in de bedoeling dat alle huizen, die zich daarvoor lenen, binnen nu en drie jaar worden voorzien van zonnepanelen. De huur zal hier niet door omhoog gaan. Het energievoordeel is voor de bewoners. Mooi meegenomen dus. Een derde deel van alle huizen valt buiten dit project. Daarnaast zal iedere woning, die onderhoudsmatig geschilderd wordt, meteen geïsoleerd worden.

Veilige buurt
De corporatie gaat ook gestaag door met het projectmatig renoveren van wijken. Zoals de Veghelse Bloemenwijk en de Udense Bogerd. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de flats in Veghel aan de gang. Ook liggen er plannen voor De Leest. Bij deze projecten wordt in grote mate onderhandeld met de bewoners. Van Vucht streeft naar samenwerken en transparantie. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wooncorporatie krijgt meer accenten. Want men beseft dat leefbaarheid in de wijken steeds meer aandacht vraagt. Daarom ook gaan medewerkers van Area in de wijken als aanspreekpunt fungeren. De lijntjes tussen huurder en verhuurder worden korter. Dit is ook nodig omdat de doelgroep zich uitbreidt met steeds meer kwetsbare burgers. En de wijkbewoners zouden zich eigenlijk verantwoordelijk moeten gaan voelen voor een veilige en schone buurt. "We stimuleren allerlei initiatieven van de bewoners. Zo hebben we grond beschikbaar gesteld voor een moestuin. En te denken valt aan eetprojecten en klusclubjes", stelt Van Vucht.

350 extra huizen
Naast de renovatieplannen wordt geïnvesteerd in extra nieuwbouw, bovenop de al geplande huizen. Uden krijgt er honderd extra en Veghel zelfs 350. Daarbij houdt men rekening met aanvragen van senioren, gehandicapten en statushouders. Voor deze laatste groep loopt al een pilot in Veghel met kamerverhuur. Twee woningen zijn ieder geschikt gemaakt voor zes personen. Insteek is wel dat hier ten behoeve van de integratie een gemengd gezelschap komt wonen. Bovendien werkt Area met een nieuwe doelgroep: spoedzoekers. Mensen, die niet op de wachtlijst staan, maar direct woonruimte moeten hebben door bijvoorbeeld een scheiding of faillissement. Hiervoor bouwt men uiterst sobere huizen.

Forse aanslag
Om aan de steeds grotere vraag te kunnen voldoen legt Van Vucht uit dat de verkoop van objecten op een heel laag pitje wordt gezet. "We gaan vanaf nu maximaal tien huizen per jaar verkopen en dan nog alleen de duurdere. We hebben ze veel te hard nodig." Dat een en ander een forse aanslag betekent op de financiën van Area, weet de directeur. "We moeten meer geld lenen en we teren in op ons vermogen. Maar we kunnen het aan", zegt hij vol vertrouwen.