Contact
Vragen? Laat het ons weten

Kom jij naar de AHV van de Bewonersraad?

Bij Area is de lente aangebroken

Veel mensen, waaronder wellicht ook jij, vinden de lente het mooiste jaargetijde. De temperaturen stijgen, de natuur komt uit haar winterslaap, bomen, planten struiken worden weer fris, kleurig en geurig en wij voelen de lentekriebels. Ook bij Area is de lente aangebroken. In welk opzicht zul je misschien vragen. Dat wil ik graag toelichten. Net als de natuur ons in de lente aangenaam verrast met frisse kleuren en geuren, verrast ook Area ons met frisse, motiverende nieuwe initiatieven. Als Bewonersraad willen we jou daar graag bij betrekken.

Nieuwe initiatieven
Wat houden die in? Kort en helder het volgende: in de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 worden huurders (jij en ik dus), uitgenodigd het beleid van hun woningcorporatie (in ons geval Area) mede te helpen bepalen. Een uitstekende ontwikkeling. Vanaf nu kan elke huurder een mate van inbreng hebben in het verhogen van zijn/haar kwaliteit van wonen. ‘Kan een mate van inbreng hebben'. Het hangt namelijk van jou en mij af of we die kans aangrijpen. Daarom informeren wij als Bewonersraad van Area op dinsdag 23 mei aanstaande op de Algemene Huurders Vergadering (AHV) onze medehuurders op heldere wijze inhoudelijk over het voorgaande en krijg je antwoorden op de volgende vragen:

• Welke mogelijkheden geeft de nieuwe Woningwet aan ons als huurders?
• Wat betekent dat concreet voor jou en mij?

Gemiste kans
Natuurlijk bepaal je zelf of je jouw ideeën onder de aandacht van Area wilt brengen. Ideeën heb je ongetwijfeld. Kom daarom op 23 mei aanstaande naar de Algemene Huurders Vergadering. Daar word je volledig geïnformeerd over wat er voor jou mogelijk is inzake actief meedenken met Area. Die avond worden onder andere de volgende thema’s besproken:

• Het 4 huren beleid.
• Het doelgroepenbeleid.
• Prestatieafspraken van de Bewonersraad met Area, gemeente Uden en Meierijstad.

Geef je voor 12 mei aanstaande op voor deze belangrijke, boeiende avond. In dit geval verzoeken wij je dat te doen per email naar secretariaat@areawonen.nl. Vermeld in je e-mail s.v.p. de volgende gegevens: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, aantal personen en of je door beperkingen vervoer nodig hebt.

Locatie en tijd
De Stapperij Veghel, De Bunders 3, 5467 JZ Veghel.
Aanvang : 19.30 uur
Ontvangst : vanaf 19.00 uur

We hechten erg veel waarde aan je komst en je bent dan ook van harte welkom.

Namens de Bewonersraad van Area
Koos Michilsen - Communicatie