Contact
Vragen? Laat het ons weten

Onderzoek naar actief woningzoekende ouderen in Uden en Veghel

In opdracht van Area voert USP Marketing vanaf vrijdag een onderzoek uit naar de woonwensen van ouderen in de gemeente Uden en gemeente Meierijstad. Zij benaderen de ouderen die de afgelopen drie jaar actief hebben gereageerd op een vrijgekomen woningen van Area. 

Waarom dit onderzoek?
In de nieuwe doelportefeuille van Area is vastgelegd dat de komende jaren steeds meer ouderen op ons pad komen. Alleenstaande ouderen, samenwonende ouderen, jonge ouderen, oudere ouderen, met en zonder een zorgvraag. De komende jaren neemt deze groep in omvang fors toe en zal zij ook een steeds belangrijkere positie opeisen binnen het woningbezit van Area. Om deze sterk toenemende groep goed te bedienen willen wij meer van hen te weten komen. Wat willen zij aan huur betalen, waar wil men wonen, in welke wijken wel en ook niet, welke beelden spreken aan en welke juist minder? Deze en meer vragen worden de komende weken voorgelegd aan huurders of woningzoekenden bij Area.

Uitkomsten
Het onderzoek start a.s. vrijdag 15 maart en loopt tot 29 maart. De eerste uitkomsten worden eind april verwacht. Met de uitkomsten in de hand is Area in staat om beter kwalitatief te sturen op de wens van de oudere woningzoekenden.