Contact
Vragen? Laat het ons weten

Onderzoek woonwensen

De gemeente Meierijstad en Uden onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Dit doen zij middels een onderzoek dat steekproefsgewijs wordt verspreid onder de inwoners van Meierijstad en Uden. Met dit onderzoek wil de gemeente Meierijstad inzichtelijk maken of haar inwoners tevreden zijn over de huidige woning of eventueel overwegen om te verhuizen en waar haar inwoners graag willen wonen. 

Als huurder van Area kan het zijn dat je deze week een brief ontvangt met daarin een link naar een vragenlijst. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je toch graag je mening laten horen? Ga dan naar de website van de gemeente, hier vind je meer informatie en de link naar het onderzoek. 

Gemeente Meierijstad 

Gemeente Uden