Contact
Vragen? Laat het ons weten

We zijn altijd bezig om de goeie afweging te maken tussen de hoogte van de huur, nieuwe woningen voor mensen die nog geen huis hebben en het energiezuinig maken van onze woningen.

Jan van Vucht, directeur/bestuurder Area

Reactie op de actie huurverlaging van de Woonbond

De Woonbond is een actie gestart om de huren te verlagen vanwege de ‘winst’ die corporaties zouden maken. Een corporatie maakt geen winst en alle gelden blijven binnen de organisatie en komen ten gunste van de bewoners en woningzoekenden.

We zijn altijd bezig om de goeie afweging te maken tussen de hoogte van de huur, nieuwe woningen voor mensen die nog geen huis hebben en het energiezuinig maken van onze woningen. De overheid werkt tegen door steeds meer belastingen te heffen met de groeiende verhuurdersheffing, onroerende zaak belasting en vennootschapsbelasting.

Wat doet Area met de huur?
Als we de maandhuur van een gemiddelde woning bekijken zien we de volgende verdeling van wat we er mee doen:

Verdeling maandelijkse huur

Wat doet Area om jouw de woonlasten betaalbaar te houden?
Natuurlijk zien wij ook dat een aantal huurders het moeilijk heeft. Daarom voeren we de laatste jaren een huurbeleid dat al lager ligt dan de verhoging die we mogen vragen. De gemiddelde groei beperkt zich tot de inflatie. Daarnaast hebben we met onze bewonersraad afgesproken te gaan voor een “eerlijke huur”. Dat betekent dat mensen die erg weinig huur betalen wel huurverhoging krijgen en mensen in dezelfde woning met een hoge huur geen huurverhoging krijgen. Vorig jaar hebben zo 42 % van onze huishoudens op de nullijn gezeten. Dit jaar zetten we in op een eerste stap naar huurverlaging voor mensen die boven de ‘streefhuur’ zitten. En als mensen echt in de problemen komen lossen we dat met maatwerk op.

Een andere lijn is dat we al onze woningen waar nodig tussen 2015 en 2020 isoleren en voorzien van energiebesparende maatregelen; meestal zonder huurverhoging. Tenslotte gaan we de komende jaren zo’n 5.000 woningen voorzien van zonnepanelen zonder huurverhoging, zodat veel huurders kunnen besparen op de energielasten. We leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot én de huurders besparen op de totale woonlasten.