Contact
Vragen? Laat het ons weten

Regionale samenwerking klachtenadvies

Area sluit zich per 1 juni aan bij de regionale Klachtenadviescommissie van St. Joseph, Huis & Erf en Wovesto. Deze corporaties uit Boxtel, Schijndel/Sint-Michielsgestel en St. Oedenrode hebben samen één klachtenadviescommissie. Area werkte tot nu met een Geschillenadviescommissie. Aansluiten bij de regionale Klachtenadviescommissie is efficiënter want er zijn minder commissieleden nodig. Ook kunnen de leden meer ervaring op doen. Daarnaast is samenwerking tussen de corporaties van Meierijstad gewenst.

Ontevreden over de dienstverlening

Wanneer bewoners klachten hebben over de dienstverlening (het gaat dus niet om klachten over buren of bezwaren tegen de huurverhoging), ze deze klachten al hebben gemeld en besproken met de corporatie en ze niet tevreden zijn over afhandeling, kunnen ze een klacht bij de Klachtenadviescommissie leggen. Deze Klachtenadviescommissie is onafhankelijk, wat wil zeggen dat de personen in deze commissie geen werkrelatie met de corporaties hebben en dat zij onpartijdig zijn.

Samenstelling

De Klachtenadviescommissie bestaat nu uit zes personen: twee personen komen vanuit de Geschillenadviescommissie. Deze werken allemaal buiten de corporatiesector.