Contact
Vragen? Laat het ons weten

Zoektocht ‘meedenkers’ Don Bosco groot succes

De informatieavond over de herontwikkeling naar duurzame appartementen in de oude Don Boscoschool in Veghel was een groot succes. Er kwam een 100-tal mensen naar de avond om te horen hoe Area met de toekomstige bewoners de plannen wil gaan vormgeven. Die avond gaven ruim 50 mensen aan interesse te hebben om mee te denken in de ontwikkeling van het pand. Daarmee is het doel van de avond: een groep vormen om het project samen mee te ontwikkelen, gehaald.

Meedenken

Tijdens de avond werd de deelnemers gevraagd waarover zij graag meedenken in het ontwikkelproces. Er werd onder andere genoemd dat ze graag meepraten en -denken over zaken als de manier waarop invulling wordt gegeven aan de duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, installaties, regenwater), de indeling van de woningen en de buitenruime, de inrichting van het openbaar gebied en de organisatie van de sociale veiligheid. Ook gaven mensen aan dat het hebben van een onderlinge klik belangrijk is voor het samen wonen in de Don Bosco. De ontwikkelingstijd van 2 jaar is volgens hen goed voor het creëren van een onderlinge band.

Vervolg

Met de ruim 50 ‘meedenkers’ volgt een proces van ontwikkeling in de vorm van bijeenkomsten. De eerste is gepland op 26 oktober. Daar vindt de terugkoppeling plaats en is in de vorm van een inspiratiesessie. Hieronder het proces tot januari wanneer Area met een plan van eisen naar de markt wil. Ook de gemeente Meierijstad heeft aangegeven wel in het proces te willen deelnemen en denkt er over om voor de invulling van de openbare ruimte met omwonenden praten.